AN CƯ KIẾT HẠ TẠI CHÙA PHẬT ÂN TỪ NGÀY 27 THÁNG 6 ĐẾN NGÀY 3 THÁNG 7 2016

25 Tháng Sáu 201612:51 SA(Xem: 5334)
AN CƯ KIẾT HẠ TẠI CHÙA PHẬT ÂN TỪ NGÀY 27 THÁNG 6 ĐẾN NGÀY 3 THÁNG 7 2016
images (50)
Chùa Phật Ân Minnesota sẽ tổ chức khóa An Cư Kiết Hạ lần đầu tiên trong một tuần (Từ ngày thứ 2 ngày 27/06 đến chủ nhật ngày 03/07 năm 2016)

Thay mặt ban tổ chức An Cư trân trọng kính mời quí Phật tử, phát tâm câu hội về bổn tự Phật Ân để tùng hạ cùng với chư tăng bổn tự và chư tăng nhiều tiểu bang về an cư, tu tập trong tuần lễ này.
Trân trọng Kính mời!DSC08024

Ban Chức Sự Trường Hạ Chùa Phật Ân 
 1. Thiền Chủ: Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu
 2. Hóa Chủ: Đại Đức Thích Thông Từ
 3. Sám Chủ: Thượng Tọa Thích Thiện Ngộ
 4. Duy Na: Thượng Tọa Thích Hạnh Nghĩa, Thượng Tọa Thích Hạnh Lý
 5. Duyệt Chúng: Đại Đức Thích Bảo Sơn, Đại Đức Thích Như Nghĩa

 

Ban Giáo Thọ:

Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu

Hòa Thượng Thích Hồng Lý

Thượng Tọa Thích Thiện Ngộ

Thượng Tọa Thích Hạnh Lý

Đại Đức Thích Hạnh Kiên

Đại Đức Thích Hạnh Thông

 

Ban Thư Ký:

ĐH Thanh Hương, ĐH Nguyên Đức, ĐH Nguyên Diệu

Ban Quản Chúng:

Đại Đức Thích Bảo Sơn

Ban Cung Nghinh:

ĐH Trí Viên, ĐH Tâm Thành, ĐH Nguyên Đức, ĐH Minh Pháp, ĐH Nguyên Quang

Ban Chuông Cổ:

       Đại Đức Thích Bảo Sơn, Đại Đức Thích Hạnh Nghĩa, ĐH Nguyên Huệ

Ban Tiếp Lễ:

ĐH: Thanh Hương, ĐH Đồng Thiện, ĐH Diệu Kim, ĐH Diệu Thủy, ĐH Tâm Như, ĐH Đồng Huệ

Ban Hương Đăng:

ĐH Nguyên Đức, ĐH Minh Tư, ĐH Minh Pháp,

ĐH Minh Huệ

Ban Thị Giả:

Nguyên Trang, Hải Phước, Đồng Hậu

Ban Hành Đường:

Thượng Tọa Thích Hạnh Nghĩa, Đại Đức Thích Như Nghĩa, Phật tử Diệu Lý, Diệu Tín, Nguyên Tú

Ban Trai Soạn:

ĐH Đồng Trúc, Như Nên, Vạn Tín, Vạn Hiếu, Diệu Ngân, Nguyên Tường và quí Phật tử của chùa.

Ban Âm Thanh Ánh: ĐH Thanh Hòa,

Ban Nhiếp Ảnh: ĐH Nguyên Đức, ĐH Nghĩa Nguyễn

Ban Tảo Địa: Nguyên Niệm, Nguyên Quang, Nguyên Thiện, Minh Pháp.

Ban Vận Chuyển: ĐH Nguyên Đức, ĐH Diệu Kim, ĐH Minh Pháp

Ban Y Tế: ĐH Nguyên Đức

 

 
THỜI KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ TẠI CHÙA PHẬT Ân  (Từ 27/06 – 03/07/2016)

Thứ Hai, ngày 27/06/2016

Buổi sáng:

 •  05:00 AM: Thức chúng
 • 05:30 AM: Khai Chuông Bản, -Niêm hương bạch Phật.

Yết Ma Kiết Giới Trường

 • 07:30 AM: Điểm tâm
 • 09: 00 AM: Thọ Trì Lương Hoàng Sám – Cúng Ngọ

Buổi trưa:

 • 11:00 AM: Qúa Đường, kinh hành - Niệm Phật
 • 12:00 PM: Chỉ tịnh.

Buổi Chiều:

 • 02:00 PM: Thọ Trì Lương Hoàng Sám – Mông Sơn Thí Thực
 • 5:30 PM: Tiểu thực

Buổi tối:

 • 07:00 PM: Tụng Kinh Pháp Hoa
 • 8:15 PM: Thuyết Pháp cho Phật tử tại chánh điện
 • 8: 15 đến 9h15: giờ Tọa Đàm của chư Tăng
 • 09:30 PM: Hô canh - Tọa Thiền
 • 10:00 PM: Chỉ tịnh

 Từ Thứ Ba – Thứ Năm (28/06 – 30/06/2016)

Buổi sáng:

 • 05:00 AM: Thức chúng
 • 05:30 AM: Hô canh, Tọa thiền.
 • 06:00 AM: Công Phu Khuya.
 • 07:30 AM: Điểm tâm.
 • 09: 00 AM: Thọ Trì Lương Hoàng Sám – Cúng Ngọ

Buổi trưa:

 • 11:00 AM: Qúa Đường, kinh hành - Niệm Phật
 • 12:00 PM: Chỉ tịnh.

Buổi Chiều:

 • 02:00 PM: Thọ Trì Lương Hoàng Sám – Mông Sơn Thí Thực
 • 5:30 PM: Tiểu thực

Buổi tối:

 • 07:00 PM: Tụng Kinh Pháp Hoa
 • 8:15 PM: Thuyết Pháp cho Phật tử tại chánh điện
 • 8: 15 đến 9h15: giờ Tọa Đàm của chư Tăng
 • 09:30 PM: Hô canh - Tọa Thiền
 • 10:00 PM: Chỉ tịnh

Thứ sáu (07/01/2016) ( THỜI KHÓA BUỔI SÁNG, TRƯA, CHIỀU KHÔNG THAY ĐỔI)

Buổi tối:

 • 07:00 PM: Tụng Bồ Tát Giới
 • 8:15 PM: Thuyết Pháp cho Phật tử tại chánh điện
 • 8: 15 đến 9h15: giờ Tọa Đàm của chư Tăng
 • 09:30 PM: Hô canh - Tọa Thiền
 • 10:00 PM: Chỉ tịnh

Thứ Bảy (07/02/2016)

Buổi tối:

 • 07:00 PM – 09:00 PM : Pháp đàm đại chúng tại chánh điện
 • 09:30 PM: Hô canh - Tọa Thiền
 • 10:00 PM: Chỉ tịnh

Chủ Nhật (07/03/2016)

Buổi sáng:

 • 05:00 AM: Thức chúng
 • 05:30 AM: Lễ Tự Tứ , Hoàn kinh hồi hướng
 • 07:30 AM: Điểm tâm.
 • 10:30 Thuyết pháp tại chánh điện
 • 11:15 Khóa lễ hàng tuần: Tụng kinh Di Đà, cầu siêu, cúng ngọ

Buổi trưa:

 • 12:00 PM: Cúng dường Trai Tăng  

Buổi Chiều:

 • 02:00 PM: Lễ Quy Y
 • 02: 00 PM: Cúng thí thực cô hồn - hoàn mãn