Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Hình ảnh Việt Nam đẹp lạ như tranh thủy mặc

09 Tháng Bảy 20169:26 CH(Xem: 5405)
Hình ảnh Việt Nam đẹp lạ như tranh thủy mặc
 
Con đò nhỏ
Con đò nhỏ
 
trên sông
Trên sông
 
Đường đi chợ
Đường đi chợ
 
Ngư dân và lưới cá
Ngư dân và lưới cá
 
Gió cát
Gió cát
 
Ngược dòng
Ngược dòng
 
Sau buổi cầu kinh
Sau buổi cầu kinh
 
Ruộng đồng
Ruộng đồng
 
Chim bay
Chim bay
 
Mục đồng
Mục đồng
 
chăn trâu
Chăn trâu
 
Đò nhỏ
Đò nhỏ
 
Cánh cò
Cánh cò
 
Một vài tác phẩm nhiếp ảnh đẹp như tranh khác của Đơn Hồng Oai:

Quê việt nam

 

thủy mặc

 

Tranh thủy mặc

 

Tranh thủy mặc

 

Tranh thủy mặc

 

Tranh thủy mặc

 

Tranh thủy mặc

 

Tranh thủy mặc