Mục Lục

21 Tháng Bảy 201610:26 CH(Xem: 3202)
Mục Lục

MÙI HƯƠNG TRẦM 
Nguyễn Tường Bách 
(Ký Sự Du Hành Tại Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng) 
Nhà Xuất Bản Trẻ TP. Hồ Chí Minh 2003

MỤC LỤC


PHẦN THỨ NHẤT : DƯỚI CHÂN HY Mà 
Những bước đầu tiên 
Tháng ngày ấp ủ 
Con sông thiêng 
Giấc mơ cẩm thạch 
Đền Birla

PHẦN THỨ HAI: ẤN ĐỘ SUỐI NGUỒN THIÊNG LIÊNG  
Bihar, vùng đất thánh 
Đi dọc sông Hằng 
Hoa Thị Thành 
Na-lan-đà, đại học Phật giáo đầu tiên 
"Vui đẹp thay thành Vương Xá" 
Trên đỉnh Linh Thứu 
Từ Linh Sơn, nhớ về Yên Tử

Dưới cây Bồ Đề 
Thiền định, phương pháp nhận thức ưu việt 
Vesali và vườn soài của nàng Ambapali 
Varanasi, thành phố thiêng liêng 
Lộc Uyển 

Dọc đường phương bắc 
Rừng Sala tại Câu-thi-na 
Xá-vệ và Cấp Cô Độc 
Hạt cải cho Phật 
Đường đi Nepal 
Lâm-tì-ni, khu vườn đã quên 
Kathmandou và khuôn mặt vàng

PHẦN THỨ BA : TRUNG QUỐC, XỨ SỞ CỦA BỒ-TÁT  
Ánh sáng đến từ phương Tây 
Vạn Lý Trường Thành 
Linh Quang Tự và chiếc răng của Phật 
Ung Hòa Cung và tiểu truyện về Trung Quốc Tây Tạng 
Bình Thành và Động Vân Cương 
Từ Hằng Sơn đến Quang Minh Đỉnh 
Từ tiểu ni cô Nghi Lâm đến nàng Lý Ngư 

Ngũ Đài Sơn 
Còn đâu nước Thục 
Nhân kiệt không đời nào thiếu 
Nga Mi Sơn 
Những kích thước vĩ đại 
Đại Túc, thạch động ngủ quên 

Trường Giang tam hiệp 
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai 
Cữu Hoa Sơn 
Ngành sứ Trung Quốc và Cảnh Đức Trấn 
Hàng Châu và Tế Điên Hòa Thượng

Cô Tô Thành Ngoại Hàn Sơn Tự 
Ninh Ba , đầu nguồn của Thiển Tông Nhật Bản 
Phổ Đà Sơn 
Giã từ Trung Quốc

PHẦN THỨ TƯ: TÂY TẠNG HUYỀN BÍ 
Đức hạnh cao quí 
Tổ tiên Tây Tạng 
Từ Liên Hoa Sinh đến Tông Khách Ba 
Nóc nhà thế giới 
Đền Jokhang

Điện Potala và dòng Đạt-lai Lạt-ma 
Trong những con đường Lhasa 
Tu viện Drepung - "Con trâu điên" 
Trên cao nguyên 
Gyantse, Đô thị tàn tạ 
Kumbum, Man-đâla vĩ đại 
Shigatse và dòng Ban-thiền Lạt-ma 
Dọc sông Yarlung Tsangpo 
Giã từ Tây Tạng

PHẦN THỨ NĂM: ĐOẠN KẾT