AN CƯ KIẾT HẠ TẠI CHÙA PHẬT ÂN

10 Tháng Bảy 201711:28 CH(Xem: 6469)
AN CƯ KIẾT HẠ TẠI CHÙA PHẬT ÂN

 

THƯ MỜI TÙNG HẠ AN CƯ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quí thiện nam, tín nữ Phật tử gần xa,

 

Căn cứ vào Tỳ Ni Luật Tạng, cứ mỗi độ hạ về, chư Tăng Ni tề tựu tại một trú xứ để tác pháp An Cư, chuyên tâm tu trì Giới –Định-Tuệ, xây dựng nếp sống tăng thân, tiến tu đạo nghiệp và phụng sự chánh pháp. Vì ý nghĩa đó, năm nay chùa Phật Ân tổ chức khóa an cư kiết hạ một tuần (Từ ngày 07/08-13/08 năm 2017). 

Thay mặt ban tổ chức khóa tu, trân trọng kính mời quí Phật tử phát tâm câu hội về chùa Phật Ân để tùng hạ cùng với chư tăng bổn tự và chư tăng nhiều tiểu bang về An Cư, tu tập trong tuần lễ này.

 

                                                                                                            Nay Kính,

                                                                                                          Trụ Trì Chùa Phật Ân

 

                                                                                                           Tỳ Kheo Thích Thông Từ

 

images (83)

 

THỜI KHÓA BIỂU AN CƯ KIẾT HẠ TẠI CHÙA PHẬT ÂN
(từ 07/08 – 13/08/2017)

•05:00 AM: Thức chúng.
•05:30 AM: Hô canh, Tọa thiền.
•06:00 AM: Công Phu Khuya.
•07:30 AM: Điểm tâm.
•09: 00 AM: Thọ Trì Lương Hoàng Sám – Cúng Ngọ
•11:00 AM: Thọ trai, kinh hành Niệm Phật
•12:00 PM: Chỉ tịnh.
•02:00 PM: Thọ Trì Lương Hoàng Sám 
•04:30 PM: Công phu chiều.
•06:00 PM: Tiểu thực
•07:00 PM: Tụng Kinh Pháp Hoa
-8:15 PM: Thuyết Pháp
•09:30 PM: Hô canh, Tọa Thiền.
•10:00 PM: Chỉ tịnh.

Chương trình nầy có thể thay đổi tùy theo trường hợp cần thiết, do yết ma của chư Tăng quyết định.