Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 322)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quý Phật tử những hình ảnh Đại Lễ Vu Lan tại chùa Phật Ân 2018. Nhiếp ảnh: Ptử: Nghĩa Nguyên, Nguyên Đức, Quảng Nghiệp
(Xem: 841)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quí Phật tử những hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Ân 2018
(Xem: 570)
Kính gởi Chư Tôn Đức và qúi đồng hương Phật Tử những hình ảnh của hội chợ hè An Lạc 2018

KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT

31 Tháng Bảy 20161:09 CH(Xem: 484)
KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT
KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT 
Hòa Thượng Thích Trí Quang Dịch Giải

 

Nghĩa lý kinh Kim cương 
là ngoài tầm nghĩ bàn, 
phước đức kinh Kim cương 
cũng siêu việt như vậy. 
Nay con được tụng niệm 
cầu nguyện cùng chúng sinh 
ở trong cảnh giới này 
mà thấy phi cảnh giới, 
và chính nơi thân này 
mà thấy là Phật thân.

23.10.2531 
Trí Quang

Kinh Kim cương 
Tài liệu tham khảo để dịch giải Kim cương. 
Vài dòng về dịch chủ La thập và ngài Tăng triệu 
Cách dịch và cách giải Kim cương được áp dụng 
Đại thể của Kim cương 
Đối tượng của Kim cương. 
Nội dung của Kim cương. 
Kim cương : đại thừa với tiểu thừa 
Thực hành Kim cương. 
Vị trí của Kim cương