Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Chương 11 Một Sở Y

01 Tháng Tám 20167:40 CH(Xem: 2048)
Chương 11 Một Sở Y

KINH THẮNG MAN 
Pháp Sư TAM TẠNG đời nhà TỐNG (người Trung Ấn Độ) dịch 
Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt dịch


CHƯƠNG 11: MỘT SỞ Y 

 

Một đế diệt khổ lìa tướng hữu vi, lìa tướng hữu vi là thường, thường là không phải pháp hư vọng. Không phải pháp hư vọng là chân thật, là thường trú là chỗ sở y. 

Cho nên diệt đế là đệ nhất nghĩa đế.