Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Lịch Sử Thiền Tông Trung Quốc

05 Tháng Tám 20166:49 CH(Xem: 4352)
Lịch Sử Thiền Tông Trung Quốc

LỊCH SỬ THIỀN TÔNG TRUNG QUỐC 
Biên dịch: Nguyễn Nam Trân


MỤC LỤC

Chương I: Giai đoạn Thiền hình thành. 
Tiết 1- Giai đoạn trước Đạt Ma 
Tiết 2: Đạt Ma và Huệ Khả 
Tiết 3: Pháp môn Đông Sơn hình thành 
Chương 2: Giai đoạn Thiền phát triển và phân chia tông phái. 
Tiết 1: Pháp môn Đông Sơn khai triển 
Tiết 2: Hà Trạch Thần Hội xuất hiện 
Tiết 3: Ảnh hưởng của Hà Trạch Thần Hội 
Chương 3: Tư tưởng Thiền hoàn thành. Trăm nhà đua tiếng
Tiết 1: Mã Tổ Đạo Nhất xuất hiện. Các môn phải bị đào thải 
Tiết 2: Thiền phát triển và thẩm thấu vào xã hội 
Chương 4: Thiền phổ cập và biến thái (Thiền thời Bắc Tống). 
Tiết 1: Thiền đầu đời Tống 
Tiết 2: Phát triển của Thiền vào giai đoạn nửa sau thời Tống 
Chương 5: Thiền được kế thừa và duy trì (Thiền thời Nam Tống, Kim, Nguyên). 
Tiết 1: Phát triển của Thiền dưới thời Nam Tống 
Tiết 2: Phát triển của Thiền dưới các triều Kim và Nguyên 
Chương 6: Suy vong của Thiền Trung Quốc. 
Tiết 1: Tình trạng Thiền đời Minh 
Tiết 2: Thiền kể từ đời Thanh 
Tạm Kết 

Cổ nhân hình tự thú, 
Tâm hữu đạo, thánh đức. 
Kim nhân diện tự nhân, 
Thú tâm an khả trắc! 
(Lời người xưa)