Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

LỊCH SỬ THIỀN TÔNG NHẬT BẢN

05 Tháng Tám 20167:00 CH(Xem: 3404)
LỊCH SỬ THIỀN TÔNG NHẬT BẢN
LỊCH SỬ THIỀN TÔNG NHẬT BẢN 

Biên dịch: Nguyễn Nam Trân - Bản Thảo 2009

MỤC LỤC

Dẫn Nhập Của Người Biên Dịch  
Chương 1 : Giai đoạn du nhập và tiếp nhận (thời Nara và Heian)
Tiết 1- Tình trạng trước thời Nara. 
Tiết 2: Sự tiếp nhận Thiền vào thời Heian. 
Tiết 3: Những vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận Thiền cho đến thời Heian. 
Chương 2: Giai đoạn Thiền nhà Tống xác định vị trí (thời Kamakura)
Tiết 1: Thiền nhà Tống đặt bàn đạp lên đất Nhật (giai đoạn nửa trước thời Kamakura). 
Tiết 2: Thiền nhà Tống xác định vị trí (giai đoạn nửa sau thời Kamakura). 
Tiết 3: Lý do Thiền nhà Tống tìm được chỗ đứng ở Nhật. Những vấn đề phải giải quyết. 
Chương 3: Thiền mở rộng và thẩm thấu (thời Muromachi và Azuchi Momoyama)
Tiết 1: Ngũ Sơn và lâm hạ. 
Tiết 2: Văn hóa Thiền hình thành và triển khai: 
Tiết 3: Lâm hạ bành trướng về địa phương.Khuynh hướng mật tham. 
Chương 4: Phát triển của Thiền vào thời tiền cận đại (thời Edo)
Tiết 1: Thiền thời Nhật Bản thống nhất (thời đầu Mạc phủ Edo) 
Tiết 2: Tăng Ẩn Nguyên đến Nhật. Cuộc phục hưng của Phật giáo (Edo trung kỳ) 
Tiết 3: Sự phát triển của tông học. Vai trò của Thiền sư Hakuin (Bạch Ẩn). 
Chương 5: Thiền Nhật Bản cận đại và hiện đại (từ thời Meiji đến ngày nay)
Tiết 1: Minh Trị Duy Tân và Thiền. 
Tiết 2: Chủ nghĩa quân phiệt và Thiền. 
Tiết 3: Thiền thời hậu chiến. 
Tạm Kết