Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Lời Vàng Của Thầy Tôi

07 Tháng Tám 201612:50 SA(Xem: 10929)
Lời Vàng Của Thầy Tôi
LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI
PATRUL RINPOCHE
Nhóm Longchenpa chuyển Việt ngữ năm 2004 
Hiệu Đính Toàn Bộ năm 2008 Việt Nalanda Foundation ấn tống tại Hoa Kỳ 2008

loivangcuathaytoi-bia

Bản PDF: loi-vang-cua-thay-toi-2015
Nguyên tác: O-rgyan-‘jigs-med-chos-kyi-dban-po 
Bản dịch Anh ngữ: The Words of My Perfect Teacher 
Dịch giả Anh ngữ: Padmakara Translation Group 
Nhà xuất bản: Shambhala, Boston, Hoa Kỳ (1994, 1998) 
Chuyển dịch Việt ngữ lần đầu tiên (2004): 
Nhóm Longchenpa - Thanh Liên và Tuệ Pháp 
Hiệu đính sơ khởi (2006): Thanh Liên 
Hiệu đính toàn bộ (2008)ä: Tâm Bảo Đàn với sự đóng góp của Từ Bi Hoa 
Bìa sách: Tâm Bảo Đàn 
Trình bày: Hoài Hương ISBN 978-0-9799607-1-0
Bản Hiệu Đính Toàn Bộ Lời Vàng Của Thầy Tôi được tổ chức Viet Nalanda Foundation (Viet Vajra Foundation) phát tâm ấn tống 1,000 quyển lần đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 2008 với sự đồng thuận của Padmakara Translation Group và chi nhánh Alta Mira của nhà xuất bản Rowman & Littlefield Publishing Group, Maryland, Hoa Kỳ. Alta Mira và Rowman & Littlefield Publishing Group hiện giữ bản quyền của bản dịch Anh ngữ của tác phẩm này. 
Viet Nalanda Foundation giữ bản quyền đạo đức của bản Hiệu Đính Toàn Bộ Lời Vàng Của Thầy Tôi – ấn bản 2008. Sách ấn tống, không bán. Nếu muốn trích đăng, xin vui lòng ghi rõ xuất xứ. Nếu muốn ấn tống, xin vui lòng gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com để nhận được bản điện tử cập nhật hoặc viếng trang nhà của Viet Nalanda Foundation tại www.vietnalanda.org.