Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Hình Ảnh Khai Mạc và Ngày Tu Học Đầu Tiên Của Khóa Tu Học Mùa Thu Lần Thứ 4 - 2016

14 Tháng Mười 201610:14 SA(Xem: 4470)
Hình Ảnh Khai Mạc và Ngày Tu Học Đầu Tiên Của Khóa Tu Học Mùa Thu Lần Thứ 4 - 2016
DSC_0265DSC_0264DSC_0263DSC_0259DSC_0256DSC_0252DSC_0250DSC_0248DSC_0247DSC_0245DSC_0243DSC_0240DSC_0239DSC_0237DSC_0236DSC_0234DSC_0231DSC_0230DSC_0224DSC_0220DSC_0217DSC_0215DSC_0209DSC_0201DSC_0198DSC_0193DSC_0192DSC_0191DSC_0189DSC_0186DSC_0181DSC_0179DSC_0178DSC_0174DSC_0173DSC_0170DSC_0168DSC_0166DSC_0153DSC_0150DSC_0149DSC_0140DSC_0138DSC_0135DSC_0132DSC_0131DSC_0121DSC_0120DSC_0119DSC_0116DSC_0084DSC_0082DSC_0081DSC_0079DSC_0072DSC_0071DSC_0070DSC_0067DSC_0064DSC_0062DSC_0058DSC_0052DSC_0051DSC_0044DSC_0040DSC_0039DSC_0035DSC_0030DSC_0026DSC_0006