Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Chư thiên vấn Phật

09 Tháng Mười Hai 201611:12 CH(Xem: 3963)
Chư thiên vấn Phật

Chư thiên vấn Phật


Một thiên nhân đến với Phật trong hóa thân một người Bà la Môn, với vẻ mặt rạng rỡ và bộ trang phục trắng như tuyết. Vị thiên nhân hỏi những câu mà Đức Phật trả lời sau đây.

Thiên nhân hỏi:

“Thanh kiếm nào sắc bén nhất? 
Chất độc nào tàn hại nhất? 
Ngọn lửa nào dữ dội nhất? 
Bóng đêm nào đen tối nhất?”

Đức Phật trả lời:

“Lời nói trong lúc giận dữ là thanh kiếm sắc bén nhất.
Dục vọng là chất độc tàn hại nhất.
Đam mê là ngọn lửa dữ dội nhất.
Vô minh là bóng đêm đen tối nhất”.

Thiên nhân hỏi:

“Ai là người lợi lạc nhiều nhất?
Ai là người chịu thiệt thòi nhất?
Áo giáp nào không thể bị xuyên thủng?
Vũ khí nào lợi hại nhất?’’

Đức Phật trả lời:

“Người lợi lạc nhiều nhất là người đã cho đi nhiều, mà không thấy đã cho.
Kẻ chịu thiệt thòi nhất là kẻ chỉ biết nhận một cách tham lam không chút biết ơn.
Nhẫn nhục là áo giáp không xuyên thủng được, và trí tuệ là vũ khí lợi hại nhất.”

Thiên nhân hỏi:

“Ai là kẻ trộm nguy hiểm nhất? Cái gì là kho tàng quý báu nhất?
Ai đã thành công trong việc chiếm đoạt bằng vũ lực không chỉ trên thế giới này, mà còn trên thiên giới?
Đâu là nơi an toàn nhất để kho báu?’’

Đức Phật trả lời:

“Những tư tưởng xấu xa là kẻ trộm nguy hiểm nhất. Đức hạnh là kho tàng quý báu nhất. 
Tâm thức con người chiếm đoạt mọi sự không chỉ trên thế giới này, mà còn trên thiên giới. 
Đất Vô Sanh là nơi an toàn nhất để kho báu”.

Thiên nhân hỏi:

“Cái gì là hấp dẫn? Cái gì là ghê tởm? 
Cái đau nào thống thiết nhất? Cái vui nào lớn nhất?’’

Đức Phật trả lời:

“Thiện là hấp dẫn, Ác là ghê tởm
Một lương tâm bị dầy vò là nỗi đau thống thiết nhất.
Sự giải thoát là cái vui lớn nhất”.

Thiên nhân hỏi:

“Cái gì gây ra sự tàn phá trên thế giới? 
Cái gì làm tình bạn tan vỡ?
Cơn sốt nào mãnh liệt nhất? 
Ai là vị thầy thuốc giỏi nhất?’’

Đức Phật trả lời:

“Sự tăm tối, vô minh gây ra sự tàn phá trên thế giới.
Sự ganh tị và ích kỷ làm tình bạn tan vỡ. 
Hận thù là cơn sốt mãnh liệt nhất 
Pháp vương là vị thầy thuốc giỏi nhất”.

Thiên nhân hỏi:

“Bây giờ con chỉ còn một thắc mắc, xin Đức Thế Tôn giải đáp cho.
Cái gì mà không bị lửa đốt cháy, không bị nước làm mòn, không bị gió làm đổ, mà lại có thể cải cách cả thế giới?’’

Đức Phật trả lời:

“Phước đức. Không có lửa nào, nước nào, gió nào có thể hủy diệt được phước đức của một việc thiện, và những phước đức đó cải cách cả thế giới”.

(Trích Những lời Phật dạy – Mây Vô Danh dịch)