Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Tranh chữ Phẩm Phật Đà trong Kinh Pháp cú

21 Tháng Mười Hai 20162:35 CH(Xem: 4343)
Tranh chữ Phẩm Phật Đà trong Kinh Pháp cú

Tranh chữ Phẩm Phật Đà trong Kinh Pháp cú

Kinh pháp cú - Phẩm XIV. Phẩm Phật Đà. Đức phật Thuyết - Bản dịch Hòa thượng Thích Minh Châu.Họa sĩ: Mr. Wickramanayaka