VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU

09 Tháng Giêng 20174:44 CH(Xem: 4669)
VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU

VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU 
Nārada Mahā Thera - Phạm Kim Khánh dịch

vdpty-bia
Tập "Abhidhammattha Saṅgaha", mà tác giảđược xem là Ngài Anuruddha Thera, một vị tỳ khưu người Ấn ở Kanjevaram (Kañcipura), là bản toát yếu tóm lược Tạng Diệu Pháp(Abhidhamma Piṭaka, thường được gọi là Tạng Luận). Đến nay sách nầy vẫn còn là bộ sách nhập môn Vi Diệu Pháp thích ứng nhất mà khi đã vững vàng thấu hiểu, ta có thể dễ dàng lãnh hộinhững nét đại cương của Tạng Luận.

Trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) cả danh và sắc, hai thành phần tâm linh và vật chất cấu tạoguồng máy phức tạp của con người, đều được phân tách rất tỉ mỉ. Những diễn tiến chánh yếu liên quan đến tiến trình sanh và tử đều được giải thích tường tận. Những điểm phức tạp và khó hiểu trong Giáo Pháp đều được rọi sángCon Đường giải thoát được chỉ vạch với những ngôn từ rành rẽ.