Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 755)
Thứ Bảy, ngày 8 tháng 6, 2019 Từ 11 giờ sáng - 10 giờ tối. Trân trọng kính mời quý Đồng hương đến tham dự và ủng hộ. BTC hội chợ hè xin chân thành cảm tạ đến quý mạnh thường quân, quý hội đoàn, các thương gia và quý Phật tử đã bảo trợ và giúp đỡ cho Hội Chợ hè An Lạc.

BÁT NHÃ ĐĂNG LUẬN

09 Tháng Giêng 20177:15 CH(Xem: 972)
BÁT NHÃ ĐĂNG LUẬN

BÁT NHÃ ĐĂNG LUẬN 

Prajnã-pradipa
Luận giải Đèn Bát Nhã

Thanh Biện Bhàvaviveka

Trích dịch: Cao Dao