Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Phần 3

11 Tháng Giêng 20173:47 CH(Xem: 3005)
Phần 3

Chư Kinh Chú Mật Giáo
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn dịch
Chùa Bảo Vương
60 Mc Pherson St # 1
Vic 3040, Australia, ấn hành 2000 quyển
PL: 2538 ; VL: 4873 ; TL : 1994 ; AL : Giáp Tuất


---o0o---

Phần 3 : 

9. (thỉnh huyết hồ sản nạn chi vong...)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Mười tháng cưu mang

-Ba năm cay đắng

-Những mong loan phụng vui vầy

-Hằng tưởng vợ  chồng thoả mộng

-Bát đầy cung phụng

-Xướng họa hoà duyên

-Cát hung họa phước ưu phiền

-Đổi thay từng trong giây lát

-Thai nhi trai gái

-Mặt mũi chưa tường

-Mẹ con cùng phận tai ương

-Máu lệ chan hoà sản nạn

*Hỡi ôi ! Hoa vừa nở rộ lại mưa,

*Trăng đương sáng tỏ vầng mây che rồi !

-Hôm nay kính thỉnh,

-Huyết hồ sản nạn,

-Mẫu tử thai nhi

-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy cô-hồn được thọ :

-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối )

 

10. (Thỉnh vong, hung đồ ngỗ nghịch)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Côn đồ mọi rợ

-Ngây điếc ngọng câm

-Tôi đòi lao khổ yểu vong

-Lẻ mọn hờn ghen bạt mạng

-Khinh khi Phật pháp

-Tăng bảo ba ngôi

-Tội khiên chất tợ cát bồi

-Nghiệp chướng sâu tày bể rộng

-Ngỗ nghịch mẹ cha

-Ông bà thân thuộc

-Hung tàn khắp nẻo gần xa

-Tột ác lan tràn vũ trụ

*Hỡi ôi ! Đêm dài dằn dặc mênh mang,

*Nghiệp tù im ỉm xuân tàn lạnh tanh !

-Hôm nay kính thỉnh,

-Mọi rợ man di,

-Tật nguyền hung đảng

-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy cô-Hồn được thọ :

-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! ((đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối )

 

11. (Cung phi mỹ nữ... oan uổng vong thân)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Giai nhân mỹ nữ

-Gác tía lầu son

-Phấn hương yểu điệu ngọt ngon

-Xông ướp vẽ tô tình tứ

-Mây tan đêm vắng

-Mưa tạnh tàn canh

-Hồn oan thất thểu vườn xuân

-Lạnh lẽo hang vàng cô quạnh

-Trăng mờ nghiêng khuyết

-Hoa úa tàn phai

-Đoạn trường thắc thẻo đêm dài

-Mã ngôi vùi thân xác ngựa (Gò Mã-ngôi : quân nhà Đường không chịu tiến đánh An-lộc-sơn, buộc vua Huyền Tông phải giết anh em Dương-quí-phi ! mới chịu tiến quân, Dương-quí-phi cam lòng tự sát tại gò Mã-ngôi)

*Hỡi ôi ! Phong lưu ngày trước qua rồi,

*Cỏ thơm còn biếc đầu-lâu lạnh lùng !

-Hôm nay kính thỉnh,

-Mỹ nữ giai nhân

-Cung phi bất hạnh

-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy cô-Hồn được thọ :

-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! ((đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối )

 

 

12. (Thỉnh tù ngục cơ khổ, hổ lang vong mạng...)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Ngục tù cơ khổ

-Đói rét nghèo nàn

-Nước trôi lửa đốt thương tàn

-Mạng táng, hổ lang ác thú

-Treo cổ rường cao

-Uống vào độc dược

-Ngàn năm oán khí mịt mùng

-Tủi phận thân cùng tội ác

-Sấm sét thây phân

-Vực sâu mạng táng

-Một thoáng kinh hồn thiêm thiếp

-Tàn hơi vĩnh kiếp tang thương

*Hỡi ôi ! Mưa chiều khói bạc khách kêu, (khách là chim khách, con bồ các)

*Gió thu lá rụng quạ bay ngỡ ngàng !

-Hôm nay kính thỉnh,

-Ngục tù đói khổ,

-Lang hổ vong thân

-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy cô-Hồn được thọ :

-Vô giá cam-Lồ pháp-thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối)

 

13. (Thỉnh pháp giới lục đạo, các loại cô hồn...)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Khắp cõi pháp giới, sáu nẽo luân hồi : trời, người, súc-sanh, tu-la, địa-ngục, ngạ-quỷ, hữu tình, cô-hồn mười loại, nương nhờ Bồ-tát Quán-Âm Đại-sĩ, cứu khổ tầm thinh. Ngài hiện Diện Nhiên pháp lực vô-biên, thống lãnh tất cả các loài yêu, quỷ, lị-mị vọng lượng, nương nơi gỗ đá, nhiều như cát bụi, hoặc thân hoặc sơ, vong mới vong cũ, hoặc là thân thuộc, bà con nội ngoại hết thảy cô-hồn, oan khiên uổng tử !

-Hôm nay kính thỉnh,

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn, đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ :

-Hết thảy chư quỷ, chư thần, chư vong gia thân, chư linh cô-Hồn !

-Đồng thọ cam lồ pháp thực

-Lai thọ vô giá cam-Lồ Pháp-Thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối 3 lần)

 

Lưu ý : ba bài thỉnh đầu là phần thỉnh gia-tiên, kế tiếp 13 bài thỉnh Cô-hồn, đến đây là hết phần triệu thỉnh.

 

*Thỉnh cô-hồn đến thọ cam-lồ pháp thực

Sau đây là 24 bài tán trạo :

Thâm ý là thỉnh mời cô Hồn đến lãnh thọ pháp-thực và nói lên nỗi khổ đau mà do từng hành động của cô-hồn khi sanh tiền đã tạo và đang thọ quả khổ hiện nay nơi địa-ngục, nhằm thức tỉnh cô-hồn giác ngộ.

            Tán trạo (theo thể điệu rập mái chèo lướt tới) pháp cụ là đẩu (cái tang bằng đồng), mõ (cái mõ), tang 5 tiếng, mõ luồn vào 2 tiếng (gọi là tang 3 mõ 2).

  Mỗi bài có 8 câu. Câu cuối (thứ 8) trùng nhau 24 lần. Cọng chung là 192 câu tán trạo.

  Phép dịch từ Hán-ngữ chuyển qua Việt-ngữ thật là khó, vì phải theo qui tắc, phải đúng in khuôn câu 4 chữ dịch 4 chữ, câu 5 dịch 5. Nếu dư hay thiếu thì không thể nào tán trạo ở trong qui tắc thiền nhạc được và dịch phải giữ nguyên nghĩa.

  Riêng bài cuối 24 là bài tán, cảm đức ân cao của Phật A Di Đà cứu độ chúng sanh, chúng sanh tiếng gọi chung loài hữu-tình sống và chết (chết ở đây nhưng sống ở cõi khác) dù cõi đó là địa-ngục.

   Tôi nghĩ, ai cũng có thể tán được theo nhịp mõ đánh chậm (rời ra) và thẳng đều.

   Có những chữ Hán mà dịch ra thì lại khó hiểu, nên tôi xin giữ nguyên thí dụ như : tôn-vinh, khổ báo, địa-lý, thiên-văn .... Vì tự nghĩa của nó, đã Việt hóa lâu đời, nhưng có một vài câu nếu giữ nguyên nghĩa thì lại khó hiểu như chữ “trục nhựt tham sân” tức suốt ngày chỉ lo đua đuổi theo tham sân. Tôi phải dịch là “mài miệt tham sân” với nghĩa nầy ta thấy được cái đam mê còn “lụy” hơn là suốt ngày .... Xin các bậc cao minh chỉ dạy những chỗ lầm lỗi để cầu sửa chữa. Thâm tạ.

*. 24 Bài Tán Trạo, chúng đồng hòa và khuyến Thỉnh Cô-hồn nhứt tâm cùng tán vịnh : (một tiếng đẩu (khánh) và mõ cùng xen nhau hay cùng rập nhau và tụng vào nhịp một tiếng, bỏ trống 1 tiếng)

Tán :

1. *Sắm sửa trai diên

-Do ngài A-nan khởi

-Quán Âm cứu khổ

-Hóa hiện Đại Diện Nhiên (1)

-Niệm danh hiệu Phật (2)

-Mầu nhiệm đức vô-biên

-Cứu tế cô-hồn

-Thỉnh thọ cam-lồ vị.

 

Giải thích :

(1) Bồ-tát Quán-thế-âm vì lòng bi mẫn cô-hồn, nên hóa hiện ra thân quỷ Diện Nhiên. Đầu to như 3 đỉnh núi, đi trên xe phun lửa, sấm động vang rền, lưỡi dài như lá phướn, lửa đỏ cháy rực, bụng to như biển, da màu lam sậm, trông thật kinh sợ để dẫn dắt cô-hồn.

(2) Người niệm Phật chí tâm cầu thỉnh và nhắc nhỡ cô-hồn cùng niệm Phật với mình, cô-hồn nghe theo và niệm Phật họ sẽ siêu thoát ngay trong thời cúng thí đó. Nếu có một mình thì ngưng tụng , thắp 1 cây hương đưa lên trán và thỉnh : “Con nay vì các chư âm-linh cô-hồn mà niệm Phật, các vị cũng phải vì cho các vị nhứt tâm niệm Phật theo chúng con kính tạ, ân quí vị ”. Khi đến thời niệm Phật, trong phần kinh Mông-sơn cũng phải thắp hương khấn nhắc như thế cho Cô-Hồn nhớ niệm theo.

 

2. *Trong uổng tử thành

-Gió rít sầu thê thảm

-Trước ngỏ quỷ môn

-Tiếng than buồn ảm đạm

-Biết cậy vào đâu

-Mười loại cô-hồn quỷ

-Đàn tế đêm nay

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !

 

3. *Tám khổ lạnh, nóng (3)

-Nê Lê A Tỳ ngục

-Xiềng xích trói cột

-Lửa đốt thân cháy bỏng

-Máu lệ dầm dề

-Cọp cắn, đau thê thảm

-Cô-hồn chốn nầy

-Thỉnh thọ cam-lồ vị.

 

Giải thích :

(3) Địa-ngục Bát hàn, Bát nhiệt : Lương-võ-đế văn nói, ăn tươi nuốt sống là ngục tù của tám lạnh, tám nóng.

   Danh-nghĩa-tập-địa-ngục-thiên thì viết : “ Tám cái Địa-ngục lớn vòng ngoài có 16 cái nhỏ chia hai 8 cái lạnh là bát-hàn, 8 cái nóng là bát-nhiệt ”.

   Tám ngục nóng là : 1) hầm trong tro nóng, 2) thả trong nước đái sôi, 3) treo trong rừng lửa, 4) lụi vào kiếm nung đỏ, 5) kéo qua đường hầm đao, 6) lội qua rừng kim nhọn nóng, 7) lội sông mặn đang sôi, 8) ngâୠ?#273;ồng nóng ngoạm chẽ đôi (8 lạnh xem trang kế) (mấy tên đạo-đức giả, gạt lòng tin của người, rồi sẽ vào đây !!!)

 

4.*Ăn lửa nuốt than

-Nhiều kiếp thiêu thân thể

-Bởi tự xan tham

-Quả báo sâu như bể

-Bụng lớn bằng non

-Cổ nhỏ như kim lể (4)

-Giờ nầy hôm nay

-Thỉnh thọ Cam-lồ vị !

 

Giải thích :

(3) Địa-ngục Bát hàn : 8 băng ngục 1) Arbuda (Át-phù-đà) dịch là pháo, lạnh bỏng bung da ra, 2) Nirabuda (Ni-la-phù-đà) dịch là liệt pháo, lạnh bỏng toét da, 3) Atata, 4) Apapa, 5) Haliadhra, hàu hàu, 3 ngục nầy lạnh điếng trong cổ họng phát ra tiếng kêu Hòu Hòu quái dị, 6) Utpala (Ôn-bát-la) lạnh ép toàn thân xanh rờn ! nỗ xé như hình hoa sen xanh ! cũng gọi là ngục Thanh-liên-hoa, 7) Padma (Ba-đầu-ma hay Bát-đặt-ma) do sức ép cho thân đỏ ửng rồi nỗ ra trông như cánh sen đỏ, cũng gọi là ngục Hồng-liên-hoa, 8) Mahapadma (Ma-ha-bát-đầu-ma) ép thật đỏ, phù ra thật lớn rồi nỗ xé toẹt ra lớn gấp đôi ngục padma ! cũng gọi là ngục Đại-hồng-liên-hoa.

(4) Kinh nói : loài quỷ đói, bụng lớn như núi, càn cổ nhỏ như cây kim, muốn ăn thì đồ ăn lại hóa thành lửa ! Nhờ vào pháp lực thần chú giữ đồ ăn nguyên vẹn, nghiệp cổ nhỏ được cởi mở nên mới thọ pháp thực.

 

5.*Voi ngựa lạc đà

-Mang vảy sừng lông loại

-Đâm giết lóc xẻ

-Đau chết nhiều vô kể

-Ăn nhau giết nhau (5)

-Tự chịu ai vào thế

-Hỡi cô hồn ơi !

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !

 

6.*Vương hầu tướng soái

-Cửu lưu rành trăm nghệ (6)

-Mài miệt tham sân

-Nhơn ngã giành chín bệ (cửu trùng, ngôi vua)

-Một sớm vô-thường

-Khổ báo ai thay thế

-Giờ cúng đêm nay

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !

 

Giải thích :

(5) Cầm thú giết hại lẫn nhau, con lớn ăn con bé, thú vật ăn người ! Người ăn thú vật còn nhiều hơn nữa ! Địa-ngục bao giờ vơi !

(6) Cửu lưu : 9 học phái ở thời chiến quốc của Tàu 1) Nho gia, 2) Đạo gia, 3) Pháp gia, 4) Tung-hoành, 5) Mặc gia, 6) Danh gia, 7) Nông gia, 8) Tạp gia, 9) Âm dương gia.

 

7.*Bố thí mà sân

-Chết đọa vào tu-la

-Cùng trời đồng loại

-Tâm ác tợ như ma

-Tranh chiến với trời (7)

-Khổ lụy nghiệp phong ba

-Cô-hồn tu-la

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !

 

8.*Tầng trời hai tám (hai mươi tám)

-Sung sướng đâu sánh bằng

-Chưa ngộ chơn thường

-Vẫn ở trong ba giới (8)

-Thọ mạng hết rồi

-Trở về luân hồi thú

-Cùng loại cô-hồn

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !

 

Giải thích :

(7) Tu-la chỉ thua trời về hào quang và quốc độ, còn tài phép ngang sức, luôn luôn đem la-binh gây chiến với trời, chết vô số !

(8) Dù hưởng mọi sự sung sướng, nhưng vẫn còn trong ba cõi : Dục-giới, Sắc-giới và Vô-sắc-giới. Hết phước liền trở về lục đạo ! Tóm lại không có cõi trời nào là vĩnh viễn bất sanh bất diệt cả.

 

Từ bài 9 đến bài 23 là thỉnh trong cõi thế-gian.

9.*Bao lớp tiên triều

-Vua chúa tôn vinh vị

-Hầu tước bà con

-Lá ngọc cành vàng quí

-Quan chức trong cung

-Thể nữ phi tần lẻ

-Vỡ mộng quyền uy

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.

 

10.*Văn chức quan thần

-Ngang dọc phò thời thế

-Dựng nước thương dân

-Chưa vẹn lòng trung lễ-

-Thất sủng đau buồn

-Giáng chức đầy biên địa

-Hồn nhớ quê hương

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.

 

11.*Võ tướng binh thần

-Thống lãnh ba quân đội

-Trận chiến giao tranh

-Súng nổ vang trời đất

-Nam Bắc tung hoành

-Sa trường vùi thân xác

-Vì nước quên mình

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.

 

12.*Học suốt cổ kim

-Biệt tài văn chương lý

-Chớp rọi trong mây (không sáng xa, dù văn giỏi thi hỏng)

-Khó vượt qua thời bỉ

-Mạng vận điêu linh

-Bảng vàng không danh ký

-Uất hận cô-hồn

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.

 

13.*Dứt bỏ ái ân

-Sớm vào Thiền môn tự

-Hỏi đạo tầm sư

-Chỉ muốn siêu sanh tử

-Nắng sớm mưa chiều

-Bổng chốc vô thường đến

-Tự chiếu linh chơn

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.

 

14.*Lông áo mão vàng

-Quyết lo rèn chơn chí

-Luyện thuốc hầm đơn

-Nuôi tánh bồi nguyên khí

-Nhọc xác khô thần

-Mong ước thành tiên vị

-Chẳng tiếc thân hồn

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.

 

15.*Con hiếu cháu hiền

-Chí lớn đầy trung nghĩa

-Gái tiết vợ trinh

-Dù chết vui lòng hiến

-Vì nghĩa hy sinh

-Ngàn đời nêu danh tiếng

-Sáng chói linh hồn

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.

 

16.*Nữ đạo ni cô

-Thân gởi vào am tự

-Loan phụng không không

-Chẳng nhiễm nhơn gian sự

-Chưa ngộ vô vi

-Trôi nổi giòng sinh tử

-Trong sạch hồn linh

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.

 

17.*Địa lý thiên văn

-Âm dương và y sĩ

-Chiếm quẻ xem sao

-Mồ mả quay phong thủy

-Luận việc kiết hung

-Hỡi ôi ! vô thường đến

-Bỏ ngụy về chơn

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.

   

18.*Tạo nghiệp bán buôn

-Kinh doanh nhiều hàng hóa

-Nghệ thuật tài năng

-Trao đổi thâu tài lợi

-Bỏ nước xa làng

-Chết vùi thân xứ lạ

-Chôn mộng vinh hoa

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.

 

19.*Phạm pháp chịu hình

-Lao ngục sầu cô thế

-Vì của mưu sinh

-Oan trái buồn thế hệ

-Bịnh tật tai nàn

-Đói rét vong thân mạng

-Sớm thoát huỳnh tuyền

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.

 

20.*Ngựa đạp xe bang

-Nhà sập thân hình nát

-Sấm sét thây phân

-Tự vận treo rường gát

-Nước lửa nguy thân

-Cọp, rắn vồ thân xác

-Chín nạn cô-hồn (10)

-Thỉnh thọ cam-lồ vị !

 

Giải thích :

(10) gọi là cữu hoạnh : chết bất đắc kỳ tử bởi 9 nguyên do : 1) không nên ăn mà cứ ăn, 2) ăn quá lượng không tiết chế, của không phải do sắm ra, ham ngốn cho đầy bụng, 3) nghi mà không thử cứ vẫn ăn, 4) ăn rồi chưa tiêu lại vẫn cứ ăn, 5) cưỡng ép ngưng đại tiểu tiện, 6) không giữ giới, không có giới, mà lại giao xúc với thế gian, 7) gần bọn ác trí thức, thân với kẻ ác, 8) vào tụ lạc (làng xóm) ra phố phường, không phải lúc, biết không đúng lúc mà vẫn vào, 9) có thể tránh mà không tránh, biết có thể tránh mà cứ sấn tới, như ác địch, chó điên ! tránh được mà không tránh. Đó là 9 nạn, chết thành cữu hoạnh cô-hồn.