Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

ĐĐ Thích Thông Từ - những bài pháp thoại - mp3

11 Tháng Hai 201711:43 CH(Xem: 5408)
ĐĐ Thích Thông Từ - những bài pháp thoại - mp3
Chuyển Hóa Thân Tâm - sáng thứ Bảy, 11 tháng 11, năm 2017. Trong bài Pháp nầy Thầy nêu lên hành giả phải quan sát thân và tâm một cách minh sát trong mọi sinh hoạt (mọi lúc, mọi nơi) cuộc sống, tư duy, và phải kinh nghiệm (tu) để chuyển hóa thân tâm trên ba phương diện Vô Thường, Khổ, và Vô Ngã.


Kinh Tử Nhục
- sáng thứ Bảy 16 tháng 9, năm 2017 về bốn loại thức ăn: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, và thức thực (Kinh Tử Nhục, Tạp A-Hàm):


Căn Nhà Bình An
- sáng thứ Bảy, 8 tháng Bảy, năm 2017 - làm sao để có được sự bình an trong cuộc sống (trong thời đại thông tin). Bất An - nguyên nhân, bản chất, và phép đối trị. Trích từ Ngài Ajahn Chah: "Bình an nằm ngay trong chúng ta, nó ở cùng chỗ với bất an và đau khổ." "Ở đâu có khổ, ở đó có con đường thoát ly." "...Xả bỏ một ít sẽ có một ít bình an. Xả bỏ nhiều sẽ có nhiều bình an. Xả bỏ hoàn toàn sẽ được bình an hoàn toàn..." "Bạn bảo rằng bạn quá bận rộn nên không có thời giờ để hành thiền? Bạn có thời giờ để thở không? Thiền là hơi thở của bạn. Tại sao bạn có thời giờ để thở mà không có thời giờ để hành thiền. Hơi thở là cái gì sống động của cuộc sống. Nếu bạn ý thức được rằng giáo pháp là sự sống động của cuộc sống thì bạn sẽ cảm nhận được rằng hơi thở và sự thực hành giáo pháp quan trọng ngang nhau." Các từ khóa khác: kiên nhẫn, bao dung, xả ly, tâm bình thế giới bình, hải đảo tự thân:


Năm Triền Cái
- sáng thứ Bảy, 11 tháng Ba, năm 2017 về năm triền cái (Five Hindrances - Pañca Nīvaraṇāni - chướng ngại) biểu hiện, đặc tính, tác hại, và cách đối trị. Năm chướng ngại các thiền sinh sẽ đối diện và phải vượt qua trong tiến trình tu tập: 1. Tham - Sensual desire - Kāmacchanda 2. Sân - Ill Will - Vyāpāda 3. Buồn ngủ - Sloth & Torpor - Thīna-middha 4. Phóng tâm - Restlessness and Worry - Uddhacca-kukkucca 5. Nghi ngờ - Doubt - Vicikicchā:


Đi Tìm Mùa Xuân
- sáng thứ Bảy, 11 tháng 2, năm 2017 tại chùa Phật Ân: