Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Năm Triền Cái (Five Hindrances - Pañca Nīvaraṇāni) - ĐĐ Thích Thông Từ - mp3

11 Tháng Ba 201711:11 CH(Xem: 784)
Năm Triền Cái (Five Hindrances - Pañca Nīvaraṇāni) - ĐĐ Thích Thông Từ - mp3