Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Thông Báo - Khóa Thiền Minh Sát Mùa Xuân 2018 - Ngài Kim Triệu (Sayadaw Khippapanno)

16 Tháng Ba 20185:40 CH(Xem: 1961)
Thông Báo - Khóa Thiền Minh Sát Mùa Xuân 2018 - Ngài Kim Triệu (Sayadaw Khippapanno)

Khóa Thiền Minh Sát mùa Xuân 2018

Thiền Minh Sát, hay còn gọi là Vipassana hay Insight,  là một phương pháp quán sát các hiện tượng vật chất và tâm đang xảy ra trong giây phút hiện tại trên bốn trú xứ (thân, cảm thọ, tâm và pháp), để thấy cái “thật” như chúng đang là.  Con đường thanh lọc tâm duy nhất nầy đặc biệt ở chổ rất đơn giản và hữu hiệu.

 

Phương pháp này do Đức Phật Thích Ca, với lòng từ bi bao la, đã dạy lại cho chúng ta luyện tập để phát sinh trí tuệ, hiểu được sự khổ ở đời, hiểu được nguyên nhân của khổ, sự đoạn diệt của khổ và con đường đi đến tận diệt khổ.


Ngài Thiền Sư Kim Triệu, mặc dù tuổi già sức yếu, đã chấp nhận lời thỉnh nguyện của Chùa Phật Ân, Roseville, MN, để hướng dẫn chúng ta tu tập.  Sư Dũng ChíSư Thiện Trí sẽ hỗ trợ Ngài hướng dẫn khóa thiền tập.
Khóa thiền tập sáu ngày sẽ bắt đầu vào sáng thứ Hai, 23 tháng Tư và kết thúc vào cuối ngày thứ Bảy, 28 tháng Tư, năm 2018.

Để tiện cho việc tổ chức, xin quý vị đăng ký (Đơn Ghi Danh) trước ngày thứ Hai, 16 tháng Tư, năm 2018.

Danh sách thiền sinh đăng ký tham dự khóa thiền sẽ được cập nhật trên trang Nhóm Chánh Niệm.

Trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử khắp nơi, hoan hỷ phát tâm dành thời gian quý báu về chùa tham dự khóa tu tập này.
Mọi chi tiết xin liên lạc qua email: BanThienChuaPhatAn@gmail.com - hoặc voice/text msg cho đạo hữu Đại Lộc qua điện thoại: 952-221-7892.

 

Xin quý vị vào trang web Nhóm Chánh Niệm hay trang  Sinh Hoạt  để đọc các điều lệ của khóa thiền, lịch thực tập, hướng dẫn thực tập căn bản, cùng những chi tiết khác.

Hoan hỷ,

Ban Đại Diện Nhóm Thiền Chánh Niệm Chùa Phật Ân
Đại Lộc Nguyễn và Xuân Vũ

Khóa Thiền Minh Sát Mùa Xuân 2018 Poster

                                                                                     ~oOo~ 

Sayadaw Khippapanno will lead the Vipassana meditation retreat (on four foundations of mindfulness) this spring from Monday, April 23 through Saturday, April 28, 2018, at Phat An Temple, Roseville, MN.
Followed is the link to the registration form of the 2018 Spring Vipassana retreat: LINK TO REGISTRATION FORM


Please submit your registration by Sunday, April 15, 2018.


We will try to upload non-sensitive information of your regirstration on this page nightly. However you might have to expect a delay up to 3 nights.  Since this page already contains adequate information about the Vipassana practice as well as the practice of the Mindfulness group at the Phat An temple, we encourage yogis to visit this page for any helpful informational articles.  However please do not hesitate to contact us at BanThienChuaPhatAn@gmail.com with any questions.

Sadhu,
The Phat An Mindfulness Group representatives
Dailoc Nguyen & Xuan Vu