Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Ngài Kim Triệu - Khóa Thiền Mùa Thu 2017 - mp3

23 Tháng Tư 201710:21 CH(Xem: 5443)
Ngài Kim Triệu - Khóa Thiền Mùa Thu 2017 - mp3
Bài Pháp sáng thứ Ba, 18/04/2017:

Bài Pháp sáng thứ Ba, 18/04/2017 - cho thiền sinh mới:

Bài Pháp tối thứ Ba, 18/04/2017:

Bài Pháp tối thứ Tư, 19/04/2017:

Bài Pháp tối thứ Năm, 20/04/2017:

Bài Pháp tối thứ Sáu, 21/04/2017:

Bài Pháp vào lễ mãn khóa, sáng thứ Bảy, 22/04/2017: