Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Thông Báo Ghi Danh Lớp Việt Ngữ

18 Tháng Sáu 20174:28 CH(Xem: 673)
Thông Báo Ghi Danh Lớp Việt Ngữ
Kính Gởi Quý Phụ Huynh,

Để chuẩn bị cho Lớp Việt Ngữ chùa Phật Ân trong niên khóa 2017-2018,  ban giảng huấn sẽ nhận ghi danh vào hai ngày chủ nhật 16 tháng 7 và 13 tháng 8. Xin quý phụ huynh đưa con em đến chùa vào một trong hai ngày này để ghi danh.

Cám ơn,

Ban Giảng Huấn