Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 560)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quý Phật tử những hình ảnh Đại Lễ Vu Lan tại chùa Phật Ân 2018. Nhiếp ảnh: Ptử: Nghĩa Nguyên, Nguyên Đức, Quảng Nghiệp
(Xem: 1037)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quí Phật tử những hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Ân 2018
(Xem: 723)
Kính gởi Chư Tôn Đức và qúi đồng hương Phật Tử những hình ảnh của hội chợ hè An Lạc 2018

Thư Mời Tùng Hạ An Cư

10 Tháng Bảy 201711:08 CH(Xem: 1009)
Thư Mời Tùng Hạ An Cư

THƯ MỜI TÙNG HẠ AN CƯ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quí thiện nam, tín nữ Phật tử gần xa,

 

   Căn cứ vào Tỳ Ni Luật Tạng, cứ mỗi độ hạ về, chư Tăng Ni tề tựu tại một trú xứ để tác pháp An Cư, chuyên tâm tu trì Giới –Định-Tuệ, xây dựng nếp sống tăng thân, tiến tu đạo nghiệp và phụng sự chánh pháp. Vì ý nghĩa đó, năm nay chùa Phật Ân tổ chức khóa an cư kiết hạ một tuần (Từ ngày 07/08-13/08 năm 2017). 

   Thay mặt ban tổ chức khóa tu, trân trọng kính mời quí Phật tử phát tâm câu hội về chùa Phật Ân để tùng hạ cùng với chư tăng bổn tự và chư tăng nhiều tiểu bang về An Cư, tu tập trong tuần lễ này.

 

Nay Kính,

Trụ Trì Chùa Phật Ân

 

Tỳ Kheo Thích Thông TừThu moi An cu Kiet Ha(Mat Truoc)