Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Căn Nhà Bình An - ĐĐ Thích Thông Từ - mp3

16 Tháng Bảy 201710:15 SA(Xem: 716)
Căn Nhà Bình An - ĐĐ Thích Thông Từ - mp3
Trích từ Ngài Ajahn Chah:
"Bình an nằm ngay trong chúng ta, nó ở cùng chỗ với bất an và đau khổ."
"Ở đâu có khổ, ở đó có con đường thoát ly."
"...Xả bỏ một ít sẽ có một ít bình an. Xả bỏ nhiều sẽ có nhiều bình an. Xả bỏ hoàn toàn sẽ được bình an hoàn toàn..."
"Bạn bảo rằng bạn quá bận rộn nên không có thời giờ để hành thiền? Bạn có thời giờ để thở không? Thiền là hơi thở của bạn. Tại sao bạn có thời giờ để thở mà không có thời giờ để hành thiền. Hơi thở là cái gì sống động của cuộc sống. Nếu bạn ý thức được rằng giáo pháp là sự sống động của cuộc sống thì bạn sẽ cảm nhận được rằng hơi thở và sự thực hành giáo pháp quan trọng ngang nhau."

Các từ khóa khác: kiên nhẫn, bao dung, xả ly, tâm bình thế giới bình, hải đảo tự thân