Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 153)
Kính gởi quý Phật tử một vài hình ảnh của khóa lễ Cầu An và Cầu Siêu tại chùa Phật Ân dưới sự hướng dẫn của thầy Tri Sự Thích Hạnh Kiên và chư tăng bổn tự
(Xem: 144)
Kính gởi quý Phật tử một vài hình ảnh khóa tu niệm phật và kinh hành với sự hướng dẫn của thầy Tri Sự và chư tăng bổn tự chùa Phật Ân
(Xem: 183)
Kính gởi quý Phật tử vài hình ảnh khóa tu Bát Quan Trai tại chùa Phật Ân dưới sự chứng minh của Hoà Thượng Lãnh Đạo Tinh Thần Thích Nguyên Siêu

Hình Ảnh Khai Mạc An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Ân -2017

08 Tháng Tám 20176:27 CH(Xem: 1366)
Hình Ảnh Khai Mạc An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Ân -2017
DSC09999DSC09998DSC09997DSC09996DSC09995DSC09994DSC09993DSC09992DSC09991DSC09990DSC09989DSC09988DSC09987DSC09986DSC09985DSC09984DSC09982DSC09981DSC09980DSC09979DSC09978DSC09977DSC09976DSC09975DSC09974DSC09973DSC09972DSC09971DSC09969DSC09968DSC09967DSC09966DSC09965DSC09964DSC09963DSC09962DSC09961DSC09960DSC09959DSC09958DSC09957DSC09955DSC09954DSC09953DSC09952DSC09950DSC09949DSC09947DSC09945DSC09943DSC09942DSC09941DSC09940DSC09939DSC09938DSC09937DSC09935DSC09934DSC09932DSC09928DSC09924DSC09923DSC09922DSC09921DSC09920DSC09917DSC09914DSC09912DSC09908DSC00132DSC00131DSC00130DSC00128DSC00126DSC00125DSC00124DSC00122DSC00121DSC00119DSC00118DSC00116DSC00115DSC00109DSC00107DSC00106DSC00104DSC00102DSC00100DSC00099DSC00098DSC00096DSC00095DSC00094DSC00093DSC00092DSC00089DSC00088DSC00087DSC00086DSC00085DSC00082DSC00079DSC00077DSC00075DSC00074DSC00072DSC00071DSC00068DSC00067DSC00066DSC00065DSC00064DSC00063DSC00062DSC00061DSC00060DSC00059DSC00058DSC00057DSC00056DSC00054DSC00052DSC00051DSC00048DSC00046DSC00045DSC00041DSC00036DSC00035DSC00034DSC00033DSC00031DSC00028DSC00027DSC00026DSC00024DSC00022DSC00014DSC00012DSC00011DSC00009DSC00008DSC00007DSC00006DSC00005DSC00004DSC00003DSC00002DSC00001