Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 259)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quí Phật tử những hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Ân 2018
(Xem: 231)
Kính gở Chư Tôn Đức và qúi đồng hương Phật Tử những hình ảnh của hội chợ hè An Lạc 2018
(Xem: 413)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức và quí đồng hương Phật tử những hình ảnh Phật Đản - 2018 tại chùa Phật Ân Minnesota

Thư Mời Lễ Vu Lan Báo Hiếu

10 Tháng Tám 20175:20 CH(Xem: 1429)
Thư Mời Lễ Vu Lan Báo Hiếu
thư mời vu lan 2017-page-001CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN PL 2561 – 2017