Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 639)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quí Phật tử, Thay mặt ban tổ chức An Cư, kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tu học và hộ trì cho khóa an cư được thành công mỹ mãn. Xin quí Phật tử ghi danh tại bàn thư ký để ban tổ chức tiện bề sắp xếp chỗ ngủ nghỉ chu toàn. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hình Ảnh 2 ngày đầu khóa tu học mùa Thu lần 5 tại chùa Phật Ân Minnesota

15 Tháng Mười 201712:38 SA(Xem: 2373)
Hình Ảnh 2 ngày đầu khóa tu học mùa Thu lần 5 tại chùa Phật Ân Minnesota
IMG_1723IMG_1653IMG_1625IMG_1619IMG_1616DSC00351DSC00349DSC00346DSC00335DSC00330DSC00328DSC00317DSC00305DSC00295DSC00294DSC00292DSC00290DSC00286DSC00282DSC00281DSC00278DSC00274DSC00273DSC00266DSC00259DSC00254DSC00252DSC00248DSC00246DSC00245DSC00229DSC00227DSC00200DSC00197DSC00195DSC00193DSC00179DSC00177DSC00176DSC00171DSC00167DSC00163DSC00150DSC00148DSC00144DSC00138DSC00132DSC00120DSC00110DSC00091DSC00084DSC00078DSC00042DSC00041DSC00040DSC00037DSC_0336DSC_0327DSC_0305DSC_0303DSC_0288DSC_0286DSC_0276DSC_0275DSC_0267DSC_0266DSC_0264DSC_0263DSC_0252DSC_0248DSC_0246DSC_0244DSC_0243DSC_0241DSC_0240DSC_0235DSC_0229DSC_0225DSC_0224DSC_0220DSC_0211DSC_0208DSC_0188DSC_0185DSC_0183DSC_0169DSC_0164DSC_0154DSC_0152DSC_0147DSC_0145DSC_0143DSC_0138DSC_0131DSC_0129DSC_0128DSC_0127DSC_0126DSC_0124DSC_0122DSC_0114DSC_0109DSC_0107DSC_0102DSC_0100DSC_0097DSC_0094DSC_0090DSC_0089DSC_0088DSC_0087DSC_0085DSC_0082DSC_0080DSC_0073DSC_0070DSC_0067DSC_0048DSC_0045DSC_0044DSC_0043DSC_0042DSC_0041DSC_0040DSC_0039DSC_0038DSC_0037DSC_0036DSC_0034DSC_0033DSC_0029DSC_0028DSC_0026DSC_0018DSC_0014DSC_0010DSC_0006DSC_0004DSC_0003DSC_0001