Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Practice Schedule - 2018 Summer | Lịch Thực Tập - Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ Mùa Hè 2018

20 Tháng Năm 201810:22 CH(Xem: 634)
Practice Schedule - 2018 Summer | Lịch Thực Tập - Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ Mùa Hè 2018
Lịch Thực Tập - Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ Mùa Hè 2018
Từ/From Đến/To Công Việc/Tasks
4:30 AM 4:40 AM Thọ Giới/Precepts Observing
4:40 AM 5:00 AM Ngồi Thiền/Sitting Meditation
5:00 AM 5:15 AM Nằm Thiền/Lying Down Meditation
5:15 AM 6:00 AM Thái Cực Quyền/Taiji - Ngồi thiền giữa thiên nhiên/Sitting Outdoor
6:00 AM 6:30 AM Đi Thiền/Walking Meditation
6:30 AM 8:00 AM Điểm Tâm/Breakfast
8:00 AM 8:15 AM Đứng Thiền/Standing Meditation
8:15 AM 8:45 AM Ngồi Thiền/Sitting Meditation
8:45 AM 9:00 AM Nằm Thiền/Lying Down Meditation
9:00 AM 9:45 AM Đi Thiền/Walking Meditation
9:45 AM 10:00 AM Yoga/Nằm Thiền/Lying Down Meditation
10:00 AM 10:25 AM Ngồi Thiền/Sitting Meditation
10:25 AM 10:45 AM Đứng Thiền/Standing Meditation
10:45 AM 11:00 AM Nằm Thiền/Lying Down Meditation
11:00 AM 1:00 PM Ăn Trưa & Nghỉ/Lunch & Rest
1:00 PM 1:20 PM Đứng Thiền/Standing Meditation
1:20 PM 1:45 PM Ngồi Thiền/Sitting Meditation
1:45 PM 2:00 PM Nằm Thiền/Lying Down Meditation
2:00 PM 2:45 PM Đi Thiền/Walking Meditation
2:45 PM 3:00 PM Yoga/Nằm Thiền/Lying Down Meditation
3:00 PM 3:20 PM Ngồi Thiền/Sitting Meditation
3:25 PM 3:45 PM Đứng Thiền/Standing Meditation
3:45 PM 4:00 PM Nằm Thiền/Lying Down Meditation
4:00 PM 4:45 PM Đi Thiền/Walking Meditation
4:45 PM 5:00 PM Yoga/Nằm Thiền/Lying Down Meditation
5:00 PM 6:30 PM Nghỉ Ngơi & Đi Bộ Giữa Thiên Nhiên/Rest & Outdoor Walking
6:30 PM 7:00 PM Tụng Kinh/Chanting
7:00 PM 7:30 PM Nằm Thiền/Lying Down Meditation
7:30 PM 7:50 PM Ngồi Thiền/Sitting Meditation
7:50 PM 9:00 PM Trình Pháp & Thuyết Pháp/Dhamma Interview & Lecture
9:00 PM Nghỉ/Rest