Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Thơ Thông Báo và Mời Tham Dự Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ Mùa Hè 2018

23 Tháng Năm 20189:35 CH(Xem: 995)
Thơ Thông Báo và Mời Tham Dự Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ Mùa Hè 2018
THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA THIỀN VIPASSANA TẠI CHÙA PHẬT ÂN – MINNESOTA
          DO THIỀN SƯ TÂM PHÁP HƯỚNG DẪN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa quí Phật Tử,


Giáo pháp của Đức Thế Tôn đi vào cuộc đời với mục đích duy nhất là làm vơi đi những nỗi khổ niềm đau của nhân thế, đem đến sự an lạc cho những ai có niềm tin thực hành giáo Pháp ấy. Nay, đầy đủ duyên lành, với sự hứa khả của Sư Tâm Pháp đến hướng dẫn cho khóa thiền một tuần.

Từ Ngày: 02 tháng 7, đến ngày 07 tháng 7 năm 2018.

Thay mặt ban Tổ Chức khóa tu học, trân trọng kính mời Quý Đồng hương Phật tử khắp nơi, hoan hỷ  phát tâm dành thời gian quí báu về chùa tham dự khóa tu học này. Mọi chi tiết xin liên lạc qua email: BanThienChuaPhatAn@gmail.com  hoặc voice mail, text cho Đạo hữu Đại Lộc qua Điện Thoại: 952- 221-7892.

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử cùng bửu quyến sống an lành trong chánh Pháp của Đấng Thế Tôn!MT Bổn Tự,       
Trụ Trì,TK Thích Thông Từ


*************************************************************************************************************************
Xin quý vị nhắp vào những trang sau đây: Sinh Hoạt để biết thêm chi tiết về khóa thiền: quy định, lịch thực tập, đơn đăng ký tham dự.  Hạn chót đăng ký tham dự khóa thiền là ngày 26 tháng 6, năm 2018.


*************************************************************************************************************************
Dear yogis,

The Insight Meditation retreat on the four foundations of the midfulness with the guidance of the Sayadaw U DhammaCitta, Misty Mountain Forest Meditation Center, Ha Noi, Viet Nam, will be held from July 1-6, 2019at Phat An Temple.  Please join us for the benefit of self-liberation.

 This embedded link  will take you to the retreat guidelines, practice schedule, and the registration form. The last date for the open registration is June 26, 2018.