Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 253)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quí Phật tử những hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Ân 2018
(Xem: 196)
Kính gở Chư Tôn Đức và qúi đồng hương Phật Tử những hình ảnh của hội chợ hè An Lạc 2018
(Xem: 409)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức và quí đồng hương Phật tử những hình ảnh Phật Đản - 2018 tại chùa Phật Ân Minnesota

An Cư Kiết Hạ 2018 Tại Chùa Phật Ân- Mn

08 Tháng Sáu 20189:12 CH(Xem: 340)
An Cư Kiết Hạ 2018 Tại Chùa Phật Ân- Mn
Thư mời An Cư 2018-page-001
Thoi Khoa Bieu An Cu 2018-page-001
Phiếu Ghi Danh An Cư-page-001