Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Nghi Thức Thọ Tam Quy và Trai Giới - Hè 2018

01 Tháng Bảy 20186:30 CH(Xem: 504)
Nghi Thức Thọ Tam Quy và Trai Giới - Hè 2018