Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Hình Ảnh Khóa Tu/Thực Tập Mùa Hè 2018 Tại Phật Ân Temple - Sư Tâm Pháp

15 Tháng Bảy 20182:38 CH(Xem: 435)
Hình Ảnh Khóa Tu/Thực Tập Mùa Hè 2018 Tại Phật Ân Temple - Sư Tâm Pháp