Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 442)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quí Phật tử, Thay mặt ban tổ chức An Cư, kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tu học và hộ trì cho khóa an cư được thành công mỹ mãn. Xin quí Phật tử ghi danh tại bàn thư ký để ban tổ chức tiện bề sắp xếp chỗ ngủ nghỉ chu toàn. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
(Xem: 686)
Trân trọng kính mời quí đồng hương Phật tử gần xa vân tập đến chùa để dự Đại Lễ Vu Lan - Báo Hiếu vào ngày 17-18 tháng 8 năm 2019.

Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan 2018

26 Tháng Tám 20182:02 CH(Xem: 1229)
Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan 2018
IMG_1066IMG_1063IMG_1060IMG_1055IMG_1050IMG_1048IMG_1039IMG_1037IMG_1033IMG_1028IMG_1026IMG_0981IMG_0978IMG_0969IMG_0942IMG_0941IMG_0937IMG_0920IMG_0905IMG_0902IMG_0889IMG_0887IMG_0877IMG_0872IMG_0871IMG_0869IMG_0862IMG_0861IMG_0860IMG_0859IMG_0858IMG_0857IMG_0856IMG_0855IMG_0854IMG_0853IMG_0852IMG_0851IMG_0850IMG_0749IMG_0741IMG_0740IMG_0739IMG_0738IMG_0737IMG_0715IMG_0705IMG_0695IMG_0682IMG_0659IMG_0658IMG_0657IMG_0656IMG_0655IMG_0654IMG_0630IMG_0626IMG_0618IMG_0616IMG_0612IMG_0608IMG_0602IMG_0598IMG_0591IMG_0586IMG_0584IMG_0578IMG_0574IMG_0549IMG_0546IMG_0545IMG_0500IMG_0490IMG_0477IMG_0475IMG_0474IMG_0470IMG_0466IMG_0462IMG_0461IMG_0460IMG_0458IMG_0457IMG_0455IMG_0450IMG_0442IMG_0432IMG_0428IMG_0427IMG_0419IMG_0403IMG_0397IMG_0395IMG_0393IMG_0383IMG_0382IMG_0380IMG_0372IMG_0369IMG_0365IMG_0363IMG_0361IMG_0343IMG_0337IMG_0326IMG_0325IMG_0322IMG_0320IMG_0319IMG_0317IMG_0316IMG_0315IMG_0313IMG_0306IMG_0303IMG_0302IMG_0296IMG_0292IMG_0291IMG_0289IMG_0285IMG_0284IMG_0283IMG_0281IMG_0279IMG_0278IMG_0271IMG_0270IMG_0268IMG_0266IMG_0263IMG_0262IMG_0258IMG_0255IMG_0251IMG_0247IMG_0244IMG_0242IMG_0241IMG_0236IMG_0234IMG_0233IMG_0231IMG_0229IMG_0221IMG_0216IMG_0212