Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 442)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quí Phật tử, Thay mặt ban tổ chức An Cư, kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tu học và hộ trì cho khóa an cư được thành công mỹ mãn. Xin quí Phật tử ghi danh tại bàn thư ký để ban tổ chức tiện bề sắp xếp chỗ ngủ nghỉ chu toàn. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
(Xem: 686)
Trân trọng kính mời quí đồng hương Phật tử gần xa vân tập đến chùa để dự Đại Lễ Vu Lan - Báo Hiếu vào ngày 17-18 tháng 8 năm 2019.

Thầy Hạnh Kiên - Những Bài Pháp Thoại - mp3

13 Tháng Giêng 20193:18 CH(Xem: 443)
Thầy Hạnh Kiên - Những Bài Pháp Thoại - mp3
Bài Pháp ngày thứ Bảy - 13 tháng 04, 2019: sơ lược về Tâm Vương:
 

Bài Pháp ngày thứ Bảy - 09 tháng 02, 2019: sơ lược về Bồ Đề tâm (dựa vào quyển Lời Vàng Của Thầy Tôi)
 

Bài Pháp ngày thứ Bảy - 12 tháng 01, 2019: