Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Thầy Hạnh Kiên - Những Bài Pháp Thoại - mp3

13 Tháng Giêng 20193:18 CH(Xem: 3712)
Thầy Hạnh Kiên - Những Bài Pháp Thoại - mp3
Bài Pháp ngày thứ Bảy - 13 tháng 04, 2019: sơ lược về Tâm Vương:
 

Bài Pháp ngày thứ Bảy - 09 tháng 02, 2019: sơ lược về Bồ Đề tâm (dựa vào quyển Lời Vàng Của Thầy Tôi)
 

Bài Pháp ngày thứ Bảy - 12 tháng 01, 2019: