Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Kính gởi Chư Tăng và quý Đạo Hữu vài hình ảnh Hoàn Kinh Dược Sư và cúng dường Trai Tăng tại chùa Phật Ân ngày 17 tháng 2, 2019

07 Tháng Ba 20198:12 CH(Xem: 4406)
Kính gởi Chư Tăng và quý Đạo Hữu vài hình ảnh Hoàn Kinh Dược Sư và cúng dường Trai Tăng tại chùa Phật Ân ngày 17 tháng 2, 2019
DSC03152DSC03155DSC03159DSC03161DSC03163DSC03164DSC03167DSC03169DSC03175DSC03181DSC03182DSC03185DSC03190DSC03191DSC03194DSC03200DSC03206DSC03211DSC03214DSC03216DSC03217DSC03218DSC03223DSC03228DSC03233DSC03237DSC03239DSC03243DSC03246DSC03250DSC03173