Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Chuyên Đề
THƯ MỤC TÁC GIẢ

THƯ CẢM ƠN

14 Tháng Sáu 201911:01 SA(Xem: 18910)
THƯ CẢM ƠN

                                                                                        THƯ CẢM ƠN

                                                                   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

                                              Kính bạch Chư Tôn Đức,

                                              Kính thưa quí đồng hương Phật tử, quí vị ân nhân mạnh thường quân.

 

      Chúng ta thường được nghe: “Phật pháp xưng mình do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh do đàn Việt phát tâm.” Thật vậy, nếu không có sự hoằng truyền giáo pháp của Chư Tăng và không có sự phát tâm cúng dường, góp công  sức của mọi người thì Phật Pháp không thể lưu truyền đến ngày nay. Tinh thần đó được thể hiện rõ qua “Hội Chợ Hè An Lạc” của chùa Phật Ân ngày 8 tháng 6 năm 2019 vừa qua. Xin thay mặt cho Chư Tăng và thay lời cho hội đồng hộ trì Tam Bảo, ban trị  sự chùa Phật Ân, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân công đức đến Chư Tôn Đức Tăng Ni đã hoan hỷ chứng minh, chú nguyện và góp công sức vào hội chợ hè An Lạc, chúng tôi xin cảm niệm tri ơn sâu sắc tấm lòng cao đẹp và sự phát tâm cúng dường, ủng hộ, đóng góp công sức và tâm huyết của quí vị mạnh thường quân, các đoàn thể cộng đồng, các cơ sở kinh doanh, các gia đình và cá nhân Phật tử cho hội chợ hè An Lạc. Quí vị đã không quảng ngại tuổi cao, sức yếu, không nề hà công việc cực nhọc đã thức khuya dậy sớm lo toan và chuẩn bị mọi thứ cho công việc gây quỹ cho ngôi Già Lam thân thương này. Chúng ta được thấy những gương mặt mệt mỏi, lem lấm mồ hôi nhưng vẫn rạng rở nụ cười hoan hỷ suốt quá trình sự kiện. Chúng tôi cũng không quên lời cảm ơn đến tất cả các ca nghệ sỹ đã tận tâm cống hiến lời ca tiếng nhạc góp vui cho buổi văn nghê được thành tựu tốt đẹp, đặc biệt là ba vị MC điều phối chương trình đã hết lòng kêu gọi tấm lòng hộ trì Tam Bảo của mọi người đến sự kiện.

     Thật cao quí biết bao những tấm lòng cao đẹp và dũng mãnh của tất cả mọi người đã góp của, góp công sức và tâm huyết cho sự thành tựu viên mãn của hội chợ hè năm nay. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Đức Tăng Ni – pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu và là bóng cây che mát cho hàng Phật tử tại gia. Cầu nguyện tất cả quí vị Phật tử, đồng hương cùng gia quyết phước thọ tăng long – tùy tâm mãn nguyện.

    Trong khi tổ chức, mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót, kính mong Chư Tôn Đức và toàn thể quí vị niệm tình hoan hỷ xã bỏ cho. Thành kính cảm tạ và tri ân quí vị.

     Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Thay mặt ban tổ chức

 

Tri Sự Chùa Phật Ân – Thích Hạnh Kiên

 thucamonhch 2019