Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Phật Ân 2019

31 Tháng Tám 20199:16 CH(Xem: 4074)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Phật Ân 2019
DSC04598DSC04602DSC04606DSC04608DSC04609DSC04613DSC04614DSC04617DSC04620DSC04621DSC04622DSC04626DSC04631DSC04636DSC04641DSC04642DSC04643DSC04644DSC04646DSC04648DSC04654DSC04655DSC04657DSC04659DSC04661DSC04663DSC04666DSC04670DSC04672DSC04676DSC04677DSC04689DSC04692DSC04695DSC04697DSC04701DSC04706DSC04707DSC04713DSC04719DSC04722DSC04738DSC04740DSC04741DSC04746DSC04748DSC04753DSC04754DSC04755DSC04756DSC04758DSC04760DSC04763DSC04766DSC04767DSC04773DSC04776DSC04778DSC04779DSC04786DSC04789DSC04794DSC04796DSC04800DSC04802DSC04805DSC04808DSC04810DSC04812DSC04813DSC04815DSC04819DSC04820DSC04822DSC04825DSC04826DSC04840DSC04845DSC04847DSC04849DSC04850DSC04851DSC04857DSC04860DSC04861DSC04866DSC04867DSC04868DSC04869DSC04870DSC04872DSC04874DSC04875DSC04876DSC04877DSC04622