Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Hình Ảnh Khóa Tu Học Mùa Thu 2019

03 Tháng Mười Một 20198:27 SA(Xem: 7113)
Hình Ảnh Khóa Tu Học Mùa Thu 2019
DSC_0006DSC_0010DSC_0012DSC_0013DSC_0015DSC_0036DSC_0040DSC_0041DSC_0053DSC_0054DSC_0058DSC_0062DSC_0069DSC_0070DSC_0071DSC_0082DSC_0085DSC_0088DSC_0094DSC_0097DSC_0099DSC_0103DSC_0111DSC_0113DSC_0122DSC_0125DSC_0137DSC_0148DSC_0158DSC_0163DSC_0029
DSC_0139DSC_0147DSC_0148DSC_0163DSC_0167DSC_0182DSC_0186DSC_0196DSC_0203DSC_0218DSC_0221DSC_0238DSC_0240DSC_0248DSC_0250DSC_0252DSC_0253DSC_0264DSC_0280DSC_0287DSC_0290DSC_0297DSC_0307DSC_0309DSC_0319