Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

THƯ CHÚC TẾT & CHƯƠNG TRÌNH XUÂN – TÂN SỬU 2021

05 Tháng Hai 20219:03 SA(Xem: 4663)
THƯ CHÚC TẾT & CHƯƠNG TRÌNH XUÂN – TÂN SỬU 2021

THƯ CHÚC TẾT

Xuân Tân Sửu - 2021

 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa quí Đồng Hương, Đồng bào Phật tử,

Một năm qua, dù gặp phải những chướng duyên ngoại tại, bịnh dịch COVID-19, nhưng Thượng Tọa Tri Sự, Chư Tăng, cũng như quí Phật tử trong Ban Trị Sự cùng tất cả quí Thiện nam Tín nữ Phật tử đã tinh tấn vượt qua để hoàn thành những Phật sự của Chùa một cách tốt đẹp. Đây là công đức mà tất cả quí Phật tử đã hoàn thành. Xin nguyện hồi hướng cho khắp mọi người, mọi nhà luôn an vui và hạnh phúc.

Giờ này, Xuân đã về, Tết đã đến, chúng tôi nhất tâm cầu nguyện cho ngôi Tam Bảo ngày một trang nghiêm, tinh thần tu tập của quí Phật tử ngày một tinh tấn, để không cô phụ lời Phật dạy:

            Chớ làm các việc ác

            Nguyện làm các việc lành

            Giữ tâm ý trong sạch

            Là lời Chư Phật dạy.

            Hay:

            Các con hãy tự mình

            Thắp đuốc lên mà đi

            Phải là Hải đảo của riêng mình

            Hải đảo của tự thân

            Hải đảo của An lạc và Hạnh phúc

Trong hào quang của Chư Phật, trong lòng Từ Bi và Trí Tuệ vượt thoát, mùa Xuân Tân Sửu đã về, chúng tôi kính chúc Chư Tôn Đức:

            Chúng Sanh Dị Độ

            Phật Sự Viên Thành

Đồng kính chúc Ban Trị Sự, quí Phật tử trưởng thượng cao niên, cùng thiện nam tín nữ:

            Vô Lượng An Khang

            Cát Tường Như Ý

            Một mùa xuân Di Lặc thái hòa, hạnh phúc muôn nơi.

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chùa Phật Ân

Ngày 22 tháng 1 năm 2021

Lãnh Đạo Tinh Thần

Tỳ kheo Thích Nguyên Siêu


chương trình Tết 2021_So cau an-page-001chương trình Tết 2021_So cau an-page-002chương trình Tết 2021_So cau an-page-003