Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

THƯ NGỎ: Đại Lễ Vu Lan Trai Đàn Cầu Siêu – Bạt Độ - Chẩn Tế

12 Tháng Bảy 202110:59 SA(Xem: 4660)
THƯ NGỎ: Đại Lễ Vu Lan Trai Đàn Cầu Siêu – Bạt Độ - Chẩn Tế
Thu moi Vu Lan 2021-page-001Chuan Te Trai Dan 2021 - Poster
CPA_SO CAU SIEU_VU LAN Trai đàn 2021-page-001