Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Lễ Quy Y Tam Bảo dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Lãnh Đạo Tin Thần chùa Phật Ân

12 Tháng Mười Hai 20214:29 CH(Xem: 1491)
Lễ Quy Y Tam Bảo dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Lãnh Đạo Tin Thần chùa Phật Ân
IMG_4602IMG_4604IMG_4614IMG_4630IMG_4654