Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Bát Quan Trai - ngày 18/5/2024

06 Tháng Năm 20249:01 SA(Xem: 126)
Bát Quan Trai - ngày 18/5/2024
Kính mời quý Phật tử về Chùa Phật Ân tham dự BÁT QUAN TRAI - thứ Bảy, ngày 18/5/2024, lúc 8 giờ 30 sáng.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=457914046896341&set=a.170440428977039