Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Một Ngày Niệm Phật - ngày 01/06/2024

28 Tháng Năm 202411:01 SA(Xem: 165)
Một Ngày Niệm Phật - ngày 01/06/2024
Kính mời quý Phật tử tham dự MỘT NGÀY NIỆM PHẬT tại Chùa Phật Ân lúc 8:30 sáng thứ Bảy, ngày 01/06/2024.
Screenshot 2024-05-28 170718