Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Thọ Bát Quan Trai - ngày 15/06/2024

10 Tháng Sáu 20249:01 SA(Xem: 76)
Thọ Bát Quan Trai - ngày 15/06/2024
Kính mời quý Phật tử về Chùa Phật Ân thọ BÁT QUAN TRAI - thứ Bảy, ngày 15/06/2024, lúc 8 giờ 30 sáng.
hoa-sen-phat-giao-1