Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
07 Tháng Tám 20169:25 CH(Xem: 2883)
Trường Ca KINH VU LAN
07 Tháng Tám 20162:43 CH(Xem: 2403)
Bông Hồng Cài Áo - Khanh Ly
07 Tháng Tám 20162:43 CH(Xem: 2753)
Con Yêu Của Mẹ - Bảo Yến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 2326)
Bóng Mát - Bảo Yến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 2208)
Bài Ca Dâng Mẹ - Bảo Yến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1796)
.........những người không biết thương Mẹ, hình hài còn đó như không.......
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 2450)
Ơn Nghĩa Sinh Thành - Tuyển Tập Những Ca Khúc Hay Nhất Về Cha Mẹ
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 2073)
Nhớ Mẹ - Thơ: Đỗ Trung Quân
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 2590)
Bảo Yến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 2130)
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ.
26 Tháng Sáu 20163:21 CH(Xem: 2661)
Nhạc Niệm Phật Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
26 Tháng Sáu 20163:21 CH(Xem: 2685)
Nhạc niệm phật - Nam Mô A Di Đà Phật
26 Tháng Sáu 20163:21 CH(Xem: 2734)
Nhạc Thiền Phật Giáo Hay Nhất
26 Tháng Sáu 20163:21 CH(Xem: 2587)
170 Bài Nhạc Thiền hay nhất, Thư giãn
26 Tháng Sáu 20163:21 CH(Xem: 2501)
Nhạc Thiền Giúp Thư Giản Tĩnh Tâm
26 Tháng Sáu 20163:21 CH(Xem: 2376)
Nhạc Thiền Giúp Thư Giản Tĩnh Tâm
19 Tháng Sáu 20164:10 CH(Xem: 2046)
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phổ Nhạc
05 Tháng Sáu 20164:02 CH(Xem: 3602)
Nhạc Kinh Sám Hối
05 Tháng Sáu 20162:46 CH(Xem: 3089)
Nhạc
05 Tháng Sáu 20162:46 CH(Xem: 2500)
Nhạc