Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
07 Tháng Tám 20169:25 CH(Xem: 4640)
Trường Ca KINH VU LAN
07 Tháng Tám 20162:43 CH(Xem: 3922)
Bông Hồng Cài Áo - Khanh Ly
07 Tháng Tám 20162:43 CH(Xem: 4319)
Con Yêu Của Mẹ - Bảo Yến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 3856)
Bóng Mát - Bảo Yến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 3682)
Bài Ca Dâng Mẹ - Bảo Yến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 3166)
.........những người không biết thương Mẹ, hình hài còn đó như không.......
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 4015)
Ơn Nghĩa Sinh Thành - Tuyển Tập Những Ca Khúc Hay Nhất Về Cha Mẹ
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 3661)
Nhớ Mẹ - Thơ: Đỗ Trung Quân
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 4041)
Bảo Yến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 3502)
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ.
26 Tháng Sáu 20163:21 CH(Xem: 4279)
Nhạc Niệm Phật Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
26 Tháng Sáu 20163:21 CH(Xem: 4426)
Nhạc niệm phật - Nam Mô A Di Đà Phật
26 Tháng Sáu 20163:21 CH(Xem: 4502)
Nhạc Thiền Phật Giáo Hay Nhất
26 Tháng Sáu 20163:21 CH(Xem: 4040)
170 Bài Nhạc Thiền hay nhất, Thư giãn
26 Tháng Sáu 20163:21 CH(Xem: 4031)
Nhạc Thiền Giúp Thư Giản Tĩnh Tâm
26 Tháng Sáu 20163:21 CH(Xem: 3740)
Nhạc Thiền Giúp Thư Giản Tĩnh Tâm
19 Tháng Sáu 20164:10 CH(Xem: 3505)
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phổ Nhạc
05 Tháng Sáu 20164:02 CH(Xem: 5174)
Nhạc Kinh Sám Hối
05 Tháng Sáu 20162:46 CH(Xem: 4817)
Nhạc
05 Tháng Sáu 20162:46 CH(Xem: 3842)
Nhạc