Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
21 Tháng Mười 201610:02 CH(Xem: 3639)
Một thời Phật du hóa tại vườn Nai, trong rừng Khủng Cụ, núi Diệu Hoa, nước Phi Kỳ, cùng đông đủ chúng đại Tỳ Kheo là năm trăm vị, tất cả hiền thánh thần thông đã đạt, đều là những Tỳ kheo được mọi người tôn kính. Tên của những vị ấy là
07 Tháng Tám 201612:26 SA(Xem: 3483)
Quyển Kinh Lời Vàng này nguyên danh là " Phật Giáo Thánh Kinh " do nữ Phật tử Dương Tú Hạc biên trước bằng Hán Văn (người Trung Hoa).
03 Tháng Tám 201611:52 SA(Xem: 3701)
Kinh Hoa Nghiêm dày hơn 5000 trang đánh máy, được in thành 8 tập (quyển) do Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản năm 1984 tại Hoa Kỳ. Bộ kinh này được Hoà Thượng Thích Trí Tịnh dịch và hoàn tất vào Phật lịch 2508.
01 Tháng Tám 201611:13 CH(Xem: 4350)
Tên đề của bộ kinh này có bảy chữ "Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh" và bảy chữ ấy bao gồm cả tên chung (thông danh) lẫn tên riêng (biệt danh). Trong đó, chữ "Kinh" là tên chung
01 Tháng Tám 20167:26 CH(Xem: 3813)
Pháp Sư TAM TẠNG đời nhà TỐNG (người Trung Ấn Độ) dịch Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt dịch
01 Tháng Tám 20163:24 CH(Xem: 3264)
Hán dịch : Lưu Tống, Tam Cương Lương Gia Xá Việt dịch : Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
01 Tháng Tám 20162:34 CH(Xem: 3193)
HUỆ NĂNG LỤC TỔ. Soạn thuật: Pháp Hải - Dịch giả: Thích Nữ Trí Hải.
31 Tháng Bảy 20161:45 CH(Xem: 4933)
Mong những vị hữu duyên, khi xem đến quyển sách này tin có tội phước báo ứng, việc chuyển kiếp luân hồi, cũng sự linh hiển của Phật Pháp. Do đó, lần lượt tiếp tục xem những kinh cao hơn. Chừng ấy, lẽ không không sắc sắc, đường thị thị phi phi, sẽ hỏi Phật đà mà tỉnh ngộ.
31 Tháng Bảy 20161:09 CH(Xem: 3000)
Nghĩa lý kinh Kim cương là ngoài tầm nghĩ bàn, phước đức kinh Kim cương cũng siêu việt như vậy.
31 Tháng Bảy 201611:12 SA(Xem: 3231)
Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ Phạn sang Hán Tỳ Kheo Thích Duy Lực Dịch Từ Hán Sang Việt Từ Ân Thiền Đường Santa Ana, Hoa Kỳ Xuất Bản 1991
29 Tháng Bảy 20162:01 CH(Xem: 6091)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng Việt dịch dưới thể thi kệ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
29 Tháng Bảy 201612:23 CH(Xem: 3089)
Dịch Từ Hán Sang Việt: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Hoa Kỳ Xuất Bản 1990 Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, 2009
27 Tháng Bảy 20163:47 CH(Xem: 3549)
kinh Đại Bảo Tích dày hơn 6000 trang đánh máy, được in thành 9 tập do Ban Văn Hoá Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh xuất bản lần thứ 2 năm 1999. Bộ kinh này được Hoà Thượng Thích Trí Tịnh dịch và hoàn tất vào những năm 1970
25 Tháng Bảy 20169:40 CH(Xem: 2817)
Bộ Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh dài nhất trong Phật giáo, cũng là bộ Kinh cao thâm nhất trong Đại Tạng Kinh. Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh đức Phật nói đầu tiên, sau khi Ngài vừa thành đạo. Ngài nói trong vòng hai mươi mốt ngày thì xong bộ Kinh Hoa Nghiêm.
16 Tháng Bảy 20164:34 CH(Xem: 4050)
Đặc sắc của kinh này dĩ nhiên không phải ở chỗ trùng tuyên vô bổ ấy. Đặc tánh của nó là chính ở những ví dụ rất khế lý và khế cơ mà Ngài Na Tiên đã khéo sử dụng để làm sáng tỏ các chủ điểm giáo lý căn bản của Phật Giáo Nguyên Thủy.
14 Tháng Bảy 201611:57 CH(Xem: 4331)
Đây là một trong số ba-mươi bài kinh trong tập Trung A Hàm do Christian Maes tuyển chọn để dịch thẳng từ tiếng Pa-li sang tiếng Pháp
14 Tháng Bảy 201611:55 CH(Xem: 2823)
Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng, tại sao chúng ta có cảm giác bất an? Tại sao chúng ta không sống được tự tại thong dong giữa cuộc đời này? Vì sao chúng ta không làm chủ được đời sống của chính mình?
14 Tháng Bảy 201611:47 CH(Xem: 4459)
Đọc Kinh tạng Nikàya, chúng ta như được sống trong thời đại Thế Tôn và Thánh chúng với bối cảnh xã hội Ấn Độ đương thời cách nay gần 26 thế kỷ.
14 Tháng Bảy 201611:43 CH(Xem: 4622)
Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được đăng tải hàng tuần trên báo Giác Ngộ. Lời Phật dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh tạng Nikàya một cách ngắn gọn, nguyên thủy, dễ nhận thức và thể nghiệm nhất cho đọc giả.
14 Tháng Bảy 201611:24 CH(Xem: 6278)
Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được đăng tải hàng tuần trên báo Giác Ngộ. Lời Phật dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh tạng Nikàya một cách ngắn gọn, nguyên thủy, dễ nhận thức và thể nghiệm nhất cho đọc giả.