Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Cancellation - Thư Thông Báo - Khóa Thiền Minh Sát Tuệ Mùa Xuân 2019

13 Tháng Tư 20199:45 CH(Xem: 395)
Cancellation - Thư Thông Báo - Khóa Thiền Minh Sát Tuệ Mùa Xuân 2019


THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA THIỀN VIPASSANA TẠI CHÙA PHẬT ÂN MINNESOTA

          DO THIỀN SƯ KHÁNH HỶ HƯỚNG DẪN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa quý Phật Tử,


        Giữa cuộc sống văn minh hiện đại với bao bộn bề lo toan, lắm lúc chúng ta không có thời gian để tự nhìn lại mình mà soi sáng nội tâm bằng Chánh Niệm. Thiền Tứ Niệm Xứ (Vipassana) chính là phương pháp giúp chúng ta cảm nhận được sự bình an, hỷ lạc của thực tại trong ta. Vì muốn cho quý đồng hương và phật tử có cơ hội được tu tập, hành thiền Tứ Niệm Xứ, hằng năm chùa Phật Ân đều tổ chức khóa Thiền Mùa Xuân với sự hướng dẫn của Thiền Sư Khánh Hỷ trong một tuần.

        Từ Ngày: 22 tháng 4, đến ngày 27 tháng 4 năm 2019.

        Thay mặt ban Tổ Chức khóa tu học, trân trọng kính mời Quý Đồng hương Phật tử khắp nơi, hoan hỷ phát tâm dành thời gian quý báu về chùa tham dự khóa tu học này. Mọi chi tiết xin liên lạc qua email: BanThienChuaPhatAn@gmail.com hoặc voice mail, text cho Đạo hữu Đại Lộc qua Điện Thoại: 952- 221- 7892.

        Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử cùng bửu quyến sống an lành trong chánh Pháp của Đấng Thế Tôn!

T.M Chùa Phật Ân                         
                              
Tri Sự Thích Hạnh Kiên                      


Xin quý vị vào trang Sinh Hoạt  để tìm hiểu thêm những điều cần thiết khi tham dự khóa thiền, hoặc Lịch Thực Tập để biết thời khóa biểu sinh hoạt/thực tập trong khóa thiền.  Đây là Bản Đăng Ký để ghi danh tham dự khóa thiền - xin đăng ký trước ngày 18 tháng Tư để BTC tiện việc tổ chức và sắp xếp cơ sở sinh hoạt và thực phẩm.
announcement letter - vipas spring 2019