Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
02 Tháng Mười Một 20172:12 CH(Xem: 6494)
Từ “Công văn” trước đây được dùng trong công việc hành chánh của nhà nước gồm những văn kiện của các Bộ, Ty, Sở đối với chính quyền thuộc địa, hay dưới các chế độ quân chủ chuyên chế.
13 Tháng Hai 20176:53 CH(Xem: 5483)
Nhất bát thiên gia phạn, Tỳ kheo chung thân cầu đạo nhất thừa. Nhất niệm bất sanh, hành giả quyết định nhất sanh bổ xứ.
13 Tháng Hai 20176:41 CH(Xem: 8067)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai nhất thiết Chư Phật.
13 Tháng Hai 201711:26 SA(Xem: 5633)
Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu: tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng,
26 Tháng Mười Hai 20161:01 SA(Xem: 6639)
ứ chúng vân tập Chính điện, Sám chủ niêm hương, trổi 3 hồi chuông trống Bát Nhã, Duy Na xướng tán Phật và đảnh lễ Tam Bảo
16 Tháng Chín 20166:56 SA(Xem: 91052)
Pháp âm phổ chiếu, Phật pháp thân truyền. Sóng từ quang chiếu khắp tam thiên
04 Tháng Tám 201611:02 CH(Xem: 5960)
Văn tế thập loại chúng sinh
04 Tháng Tám 20162:59 CH(Xem: 4781)
Phong Cách Tán Tụng trong Phật Giáo Việt Nam
04 Tháng Tám 20162:53 CH(Xem: 8580)
-Duyên khởi. Đạo Phật là Đạo cứu chúng sanh ra khỏi sáu cõi sinh, tử, luân hồi khổ đau, để đến các cõi Phật, là những cõi vô sanh, vô tử. Do đó chư Phật trong 10 phương thế giới Phật, đều thị hiện vào Tam giới, Lục đạo
04 Tháng Tám 20161:08 CH(Xem: 6185)
Đảnh Lễ Chúc Tán Thù Ân
04 Tháng Tám 20161:07 CH(Xem: 5239)
Công Văn dùng trong Nghi Lễ
04 Tháng Tám 201612:33 CH(Xem: 11618)
Các Bài Kệ Tán
02 Tháng Tám 20162:51 CH(Xem: 4022)
Đây là điều khác biệt giữa ngôi chùa Việt ở Bắc Bộ với ngôi chùa Khmer ở Nam Bộ. Trong các ngôi chùa Khmer, theo truyền thống của Phật giáo Nam tông, lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường được thể hiện qua các bức tranh vẽ trên tường và trên trần ngôi chính điện
04 Tháng Bảy 20169:11 SA(Xem: 4450)
Rằm tháng Giêng, ai có tiền thì quảy, Rằm tháng Bảy, người quảy kẻ không, Rằm tháng Mười, mười người mười quảy.
25 Tháng Sáu 20161:42 CH(Xem: 4644)
Pháp Nghi : Khai Chuông, Trống, Mõ, Bảng
17 Tháng Sáu 20162:08 CH(Xem: 5065)
Các Pháp Khí của Phật Giáo
15 Tháng Sáu 20166:53 SA(Xem: 5725)
Chày kình dộng át tiếng bồ lao, Chuông ngân vang động đất rung cao
15 Tháng Sáu 20166:48 SA(Xem: 13621)
Nghi lễ là một pháp môn hoằng Đạo rất đắc lực . Do pháp môn này nhiên hậu chúng ta lần lượt đưa con người vào chỗ hiểu đúng giá trị cao siêu và lợi ích rộng lớn của Đạo Phật.
03 Tháng Sáu 20168:11 SA(Xem: 4408)
Nét đặc thù của âm nhạc Phật giáo