04 Tháng Ba 20178:50 CH(Xem: 8818)
KINH HẠNH NGUYỆN PHỔ HIỀN (trích từ Kinh Hoa Nghiêm) Tam tạng pháp sư Bát Nhã, người nước Kế-tân, dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào đời Đường
21 Tháng Mười Hai 201611:57 SA(Xem: 7702)
Kinh Pháp cú, bài kệ 135, phẩm Đao trượng, nói: “Như người chăn trâu cầm gậy lùa đàn trâu ra đồng cỏ. Cũng vậy, tuổi già và sự chết xua đuổi mạng sống ra đi”.
07 Tháng Tám 201612:50 SA(Xem: 11115)
Cẩm Nang Hướng Dẫn Lời Vàng Của Thầy Tôi” (“Guide to the Words of My Perfect Teacher”) dựa trên được chính những ghi chép do Patrul Rinpoche truyền xuống cho một đại đệ tử tâm truyền là ngài Lungtok Tenpei Nyima
01 Tháng Tám 20163:11 CH(Xem: 8560)
Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, người Phật tử muốn làm tròn hiếu đạo phải có trách nhiệm giúp cha mẹ thoát khổ được vui; tạo điều kiện cho cha mẹ có được niềm an vui lâu dài từ việc rủ bõ tham-sân-si khi quay về nương tựa tam bảo.
16 Tháng Bảy 20169:53 CH(Xem: 7592)
Bộ luận này do Bồ Tát Mã Minh soạn ra bằng chữ Phạn. Những nhà dịch giả có danh tiếng, đã dịch sanh chữ Hán.
14 Tháng Bảy 201611:16 CH(Xem: 8287)
Nếu chúng ta đứng quá gần một tấm kính, ta sẽ không thể thấy gì. Mà xa quá thì cũng thế. Chúng ta cần đứng một khoảng cách vừa phải thì mới có thể nhìn thấy rõ.
14 Tháng Bảy 201610:58 CH(Xem: 9677)
Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến Kesaputta, thị trấn của các người Kàlàmà
21 Tháng Sáu 20165:39 CH(Xem: 7239)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đưa người ta đến một sự chuyển hóa toàn triệt và toàn diện cuộc đời sanh tử khổ đau manh mún bởi chia cắt, phân biệt, oán ghét và xung đột của mình bằng cái thấy biết chân thật của Phật (tri kiến Phật)
18 Tháng Sáu 20169:39 CH(Xem: 12378)
Đây là con đường duy nhất để thanh lọc (tâm) chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt Thánh Đạo và chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ (bốn cách quán sát).
07 Tháng Sáu 201610:32 CH(Xem: 9458)
Kinh A Di Đà thuộc Tiểu bản, là bản kinh được trì tụng hằng ngày của Tăng già cũng như Phật tử thuộc Tông Tịnh Độ ở Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam.
20 Tháng Mười Một 201712:02 CH(Xem: 5278)
“Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký”: Đề mục bộ kinh này có chín chữ. Bảy chữ trước ở đây xin gác qua, vì trong phần giải thích đề mục kinh, và đề mục phẩm có nói rõ, nên ở đây chỉ nói qua hai chữ “giảng ký”. Giảng là do Pháp Sư Diễn
04 Tháng Ba 20178:45 CH(Xem: 6746)
Kinh Hoa Nghiêm gọi đủ là “Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm”(Buddhà Vatamasaka Makàvairocanasutrà). Chữ ‘‘Hoa Nghiêm’’ Phạn văn gọi “Avatam Saka”, chỉ tràng hoa. Cho nên thông thường người ta hiểu ‘‘Hoa Nghiêm’’ là trang nghiêm bằng hoa.
28 Tháng Hai 201710:53 SA(Xem: 5106)
BÀI KINH VỀ NGỌN LỬA hay bài kinh về Phi-bạo-lực Aggi - Sutta (Tăng Nhất bộ kinh,/Anguttara Nikaya: AN - IV, 41-46, PTS)
28 Tháng Hai 201710:45 SA(Xem: 4533)
BÀI KINH DÀI VỀ TÁNH KHÔNG Kinh Mahasunnata-sutta-sutta (dựa theo các bản tiếng Pháp của Môhan Wijayaratna và tiếng Anh của Thanissaro Bikkhu) Bản dịch Việt: Hoang Phong
28 Tháng Hai 201710:38 SA(Xem: 6490)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã lôi kéo con người vào vòng sanh-tử khổ-đau của Luân-hồi.
21 Tháng Hai 20179:25 SA(Xem: 4748)
BỒ TÁT TẠI GIA, BỒ TÁT XUẤT GIA KINH DUY MA CẬT GIẢNG LUẬN Nhất Hạnh Phiên tả và hiệu đính: Chân Đạo hành & Chân Tuệ Hương Nhà xuất bản Lá Bối 2002
11 Tháng Giêng 20173:49 CH(Xem: 4831)
Ngày xa xưa, cách đây vô số kiếp, có Bồ-tát là quốc vương. Cha mẹ Ngài mất sớm, Ngài bèn nhường ngôi cho em mình, bỏ nước đi cầu đạo, từ xa Ngài thấy một vị Bà la môn họ Cù đàm
11 Tháng Giêng 20173:43 CH(Xem: 6179)
Chư Kinh Chú Mật Giáo Hòa Thượng Thích Huyền Tôn dịch Chùa Bảo Vương 60 Mc Pherson St # 1 Vic 3040, Australia, ấn hành 2000 quyển PL: 2538 ; VL: 4873 ; TL : 1994 ; AL : Giáp Tuất
11 Tháng Giêng 20173:23 CH(Xem: 4930)
Kinh Hoa Thủ (hay Nhiếp Chư Thiện Căn) Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tân Tu quyển 16, số 657 Đời Hậu Tần, nước Quy Tư Pháp Sư Cưu Ma La Thập Phụng chiếu dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán Tỳ Kheo Thích Bảo Lạc dịch ra chữ Việt Pháp Bảo ấn hành 1990
11 Tháng Giêng 20173:05 CH(Xem: 4713)
Kinh Pháp Cú vốn thuộc về loại kinh “Vô vấn tự thuyết”, như kinh Di Đà.v.v... trong 12 phần giáo của Đức Phật. Kinh Pháp Cú là một quyển kinh được dịch thành nhiều thứ tiếng nhất, in nhiều lần nhất, cũng như nhiều người dịch nhất.