Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 432)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quý Phật tử những hình ảnh Đại Lễ Vu Lan tại chùa Phật Ân 2018. Nhiếp ảnh: Ptử: Nghĩa Nguyên, Nguyên Đức, Quảng Nghiệp
(Xem: 924)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quí Phật tử những hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Ân 2018
(Xem: 639)
Kính gởi Chư Tôn Đức và qúi đồng hương Phật Tử những hình ảnh của hội chợ hè An Lạc 2018
23 Tháng Mười 201610:04 SA(Xem: 717)
Thích Hạnh Tuệ
23 Tháng Mười 201610:02 SA(Xem: 697)
Thích Nguyên Siêu
23 Tháng Mười 20169:57 SA(Xem: 671)
Thích Thông Triết
03 Tháng Chín 20164:44 CH(Xem: 764)
Thích Đồng Thành
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 681)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 752)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 769)
Thích Nhất Hạnh
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 704)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 739)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 720)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 891)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 826)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 833)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 784)
Thích Thiện Thuận
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 743)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 761)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 821)
Thích Viên Trí
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 746)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 771)
Thích Pháp Hòa