Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 757)
Thứ Bảy, ngày 8 tháng 6, 2019 Từ 11 giờ sáng - 10 giờ tối. Trân trọng kính mời quý Đồng hương đến tham dự và ủng hộ. BTC hội chợ hè xin chân thành cảm tạ đến quý mạnh thường quân, quý hội đoàn, các thương gia và quý Phật tử đã bảo trợ và giúp đỡ cho Hội Chợ hè An Lạc.
23 Tháng Mười 201610:04 SA(Xem: 1018)
Thích Hạnh Tuệ
23 Tháng Mười 201610:02 SA(Xem: 1028)
Thích Nguyên Siêu
23 Tháng Mười 20169:57 SA(Xem: 954)
Thích Thông Triết
03 Tháng Chín 20164:44 CH(Xem: 1116)
Thích Đồng Thành
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 991)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1038)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1072)
Thích Nhất Hạnh
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 981)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1014)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1019)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1181)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1114)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1118)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 1049)
Thích Thiện Thuận
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 1033)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 1046)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 1121)
Thích Viên Trí
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 1012)
Thích Pháp Hòa