Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 190)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quý Phật tử những hình ảnh Đại Lễ Vu Lan tại chùa Phật Ân 2018. Nhiếp ảnh: Ptử: Nghĩa Nguyên, Nguyên Đức, Quảng Nghiệp
(Xem: 664)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quí Phật tử những hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Ân 2018
(Xem: 474)
Kính gởi Chư Tôn Đức và qúi đồng hương Phật Tử những hình ảnh của hội chợ hè An Lạc 2018
23 Tháng Mười 201610:04 SA(Xem: 659)
Thích Hạnh Tuệ
23 Tháng Mười 201610:02 SA(Xem: 643)
Thích Nguyên Siêu
23 Tháng Mười 20169:57 SA(Xem: 615)
Thích Thông Triết
03 Tháng Chín 20164:44 CH(Xem: 704)
Thích Đồng Thành
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 627)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 690)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 711)
Thích Nhất Hạnh
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 655)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 686)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 666)
Thích Phước Tiến
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 821)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 768)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 780)
Thích Thiện Thuận
07 Tháng Tám 20161:05 CH(Xem: 729)
Thích Thiện Thuận
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 693)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 709)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 765)
Thích Viên Trí
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 697)
Thích Pháp Hòa
24 Tháng Bảy 20164:08 CH(Xem: 722)
Thích Pháp Hòa