Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm
07 Tháng Mười 201710:28 CH(Xem: 410)
Please contact BanThienChuaPhatAn@gmail.com with any questions.
15 Tháng Năm 201710:55 CH(Xem: 418)
Những thông ước/quy định các thiền sinh phải thông qua và chấp thuận khi tham dự khóa thiền.
12 Tháng Chín 20169:32 CH(Xem: 787)
All yogis are required to adhere and comply with all items listed in this guidelines during the retreat.
01 Tháng Bảy 20186:35 CH(Xem: 63)
Bản pdf và 3 bản mp3 cho 3 ngày 1, 2 và 3
01 Tháng Bảy 20186:30 CH(Xem: 54)
Nghi Thức Thọ Tam Quy và Bát Quan Trai Giới -&- Nghi Thức Thọ Tam Quy và Ngũ Giới