Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm
07 Tháng Mười 201710:28 CH(Xem: 787)
Please contact BanThienChuaPhatAn@gmail.com with any questions.
15 Tháng Năm 201710:55 CH(Xem: 765)
Những thông ước/quy định các thiền sinh phải thông qua và chấp thuận khi tham dự khóa thiền.
12 Tháng Chín 20169:32 CH(Xem: 1060)
All yogis are required to adhere and comply with all items listed in this guidelines during the retreat.
21 Tháng Chín 20169:57 CH(Xem: 873)
Cách trình pháp thật đơn giản. Chỉ cần mười phút là đủ cho thiền sinh trình bày kinh nghiệm của mình. Trong khi trình pháp cần chú ý những điểm chính sau đây: phải ngắn gọn, chính xác và rõ ràng.