Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm
20 Tháng Bảy 20199:36 SA(Xem: 639)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quí Phật tử, Thay mặt ban tổ chức An Cư, kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tu học và hộ trì cho khóa an cư được thành công mỹ mãn. Xin quí Phật tử ghi danh tại bàn thư ký để ban tổ chức tiện bề sắp xếp chỗ ngủ nghỉ chu toàn. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
20 Tháng Bảy 20199:27 SA(Xem: 879)
Trân trọng kính mời quí đồng hương Phật tử gần xa vân tập đến chùa để dự Đại Lễ Vu Lan - Báo Hiếu vào ngày 17-18 tháng 8 năm 2019.
15 Tháng Năm 201710:55 CH(Xem: 1089)
Những thông ước/quy định các thiền sinh phải thông qua và chấp thuận khi tham dự khóa thiền.
12 Tháng Chín 20169:32 CH(Xem: 1340)
All yogis are required to adhere and comply with all items listed in this guidelines during the retreat.
07 Tháng Mười 201710:28 CH(Xem: 1173)
Please contact BanThienChuaPhatAn@gmail.com with any questions.
26 Tháng Năm 201912:36 CH(Xem: 214)
Liên lạc nếu gặp trở ngại về kinh nghiệm thiền tập hay nghi vấn về pháp hành thiền Minh Sát Tuệ. Contact info for questions on the practice.
26 Tháng Năm 201912:31 CH(Xem: 143)
Những bài pháp Sư Tâm Pháp giảng về lý thuyết và hướng dẫn pháp hành (www.sutamphap.com)