Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm
21 Tháng Sáu 20229:46 SA(Xem: 1328)
Đại Lễ Phật Đản PL 2566 - DL 2022 Tại Chùa Phật Ân - Video 2
21 Tháng Sáu 20229:46 SA(Xem: 1203)
Đại Lễ Phật Đản PL 2566 - DL 2022 Tại Chùa Phật Ân - Video 1
20 Tháng Chín 20219:46 SA(Xem: 1731)
Đại Lễ Vu Lan 2021 tại Chùa Phật Ân
20 Tháng Chín 20219:46 SA(Xem: 1760)
Đại Trai Đàn Bạt Độ - Chuẩn Tế Âm Linh Cô Hồn 08/2021 tại Chùa Phật Ân
20 Tháng Chín 20219:46 SA(Xem: 1741)
Đại Trai Đàn Bạt Độ - Chuẩn Tế Âm Linh Cô Hồn 08/2021 tại Chùa Phật Ân
06 Tháng Năm 201810:13 CH(Xem: 2773)
Sư Kamala (Metta Meditation Center - Janesville, MN) giảng sơ lược về thiền Minh Sát, đặc biệt là về phép quán niệm tâm. Sư cũng chúc phúc và hướng dẫn thiền sinh đọc hồi hương bằng tiếng Pali
06 Tháng Năm 201810:10 CH(Xem: 4691)
Những bài pháp thoại của Ngài Kim Triệu trong khóa thiền Tứ Niệm Xứ Xuân 2018 tại chùa Phật Ân